2023-08-23 14:48:55

Üllatav mõju kolleegidele – tööd vahetav töötaja tõukab ka teised otsingutele

23.10.2018

Üllatav mõju kolleegidele – tööd vahetav töötaja tõukab ka teised otsingutele

Värskest uuringust selgus, et vaid ühe töötaja lahkumisel võib ettevõttes tekkida ootamatult suur kaadrivoolavus – küsitlus näitas, et hea kolleegi lahkumisel alustaks tööotsinguid koguni iga viies töötaja.
Enamik inimestest veedab viiel päeval nädalas tööl umbes poole oma ärkveloleku ajast. Seega on loomulik, et mida pikemaks kasvab tööstaaž ühes ettevõttes, seda tugevamaks muutuvad ka sõprussidemed antud ettevõtte töötajate vahel. Värske küsitluse tulemused peegeldavadki seda, kuivõrd tugevad on töötajate vahelised suhted – lähedase kolleegi lahkumine paneb paljud teisedki töötajad uut töökohta otsima ning suurendab seeläbi ettevõtte haavatavust olemasolevate töötajate hoidmisel.

Meestest planeeriks töökohavahetust lähedase kolleegi lahkumisel pea iga neljas (23%) ja naistest pea iga viies (17%) töötaja. Vähem kui kolmandik töötajaist on veendunud, et nemad ei hakkaks hea kolleegi lahkumisest tingituna töökohavahetust planeerima.

„Arvestades, et sel aastal on umbes pooled töötajad (48%) saanud konkureerivatelt tööandjatelt kutseid töökohta vahetada, tuleb niivõrd aktiivsel tööturul tööandjatel õppida toime tulema töötaja lahkumisega ja selle info meeskonnale kommunikeerimisega,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Nagu selgus, paneb olulise meeskonnaliikme äraminek iga viienda töötaja tõsiselt töökohavahetust kaaluma ja konkureerivad tööandjad on oma võimalust ootamas“.

Pisut üllatuslikult selgus uuringust, et kõige enam on valmis töökohta hea kolleegi lahkumise tõttu vahetama riigisektori töötajad – koguni 39% riigisektoris töötavatest vastajatest alustaks ka ise kandideerimisega.

Mida talendikam on töötaja, seda rohkem väljakutseid ta vajab ja seda keerukam on teda ühel ametil pikalt rahulolevana hoida. Aeg, mil inimene töötas ühel ametikohal kümme või enam aastat, on läbi saanud ja töötajate aktiivsem liikumine tööturul loomulikuks muutunud. Värske uuring kinnitab, et juhi oskamatu käitumine töötaja lahkumisel võib, lisaks rikutud suhtele lahkuva kolleegiga, tõsta märkimisväärselt ettevõtte värbamisvajadust.

Millist mõju avaldab töötajale lähedase kolleegi lahkumine ettevõttest?

Lahkuksin samuti olemasolevalt töökohalt – 8%
Alustaksin kandideerimisega sobivatele tööpakkumistele – 12%
Hakkaksin sobivatel tööpakkumistel silma peal hoidma – 28%
Ei oska öelda – 25%
Jääksin samale töökohale – 27%

CVKeskus.ee uuringus osales 1086 töötajat üle Eesti. 42% vastajatest olid mehed ja 57% naised. Nooremaid kui 25-aastaseid osales uuringus 19%. 44% vastajatest olid kõrgharidusega ja 24% kutseharidusega.