2023-08-23 14:48:55

TOP 10: millise kooli haridus aitab leida töökoha kõige kiiremini?

25.09.2018

Millise kooli haridus aitab leida töökoha kõige kiiremini?

Kõrgharitud töötajate seas korraldatud uuringu tulemusel selgusid kõrgkoolid ja õppekavad, mis aitavad leida tööd kõige kiiremini.
Uuringust selgus, et 67% küsitletud kõrgharidusega töötajatest leidsid töö kuni paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Kõigest 6 protsendil vastanutest läks tööotsingutega kauem kui aasta. Töökoha otsinguid ei alustatud aga alles pärast lõpuaktust – suur osa vastajatest märkis, et tegi osaliselt tööd juba kooli kõrvalt. Kõigest iga viies vastaja (19%) väitis, et ta ei töötanud ka mitte osalise ajaga õpingute ajal. "Taoline näitaja viitab sellele, et paljud õpilased mõistavad kuivõrd oluline on hea töö leidmiseks saada lisaks teadmistele ka praktilist kogemust,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Milline kool annab edumaa ja aitab töökoha leidmisel?

Kõik küsitletud Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži (TalTech) lõpetajad leidsid sobiva töö paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist, mis kinnitab taas nõudlust Eesti tööturul infotehnoloogia erialade lõpetajate järele. Lisaks leidsid töö paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist ka 98% Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja 88% Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajatest.

Tervishoiu kõrgkoolidele järgnevad edetabelis Tallinna Tehnikakõrgkool (75%), Sisekaitseakadeemia (72%), Tallinna Tehnikaülikool (71%), Eesti Lennuakadeemia (70%), Tartu Ülikool (67%), Tallinna Ülikool (67%) ja Tallinna Majanduskool (62%).

Erialade lõikes leidsid töö kõige kiiremini tööotsijad, kes lõpetasid õenduse, tervise ja heaolu, infotehnoloogia, hariduse või arhitektuuri ja inseneriteaduste eriala. Keerulisem oli töö leidmine aga disaini, teeninduse, põllumajanduse ja loodusteaduste lõpetajatel. Ka pea pooled ärinduse ja riigi- ning poliitikateaduste lõpetajad leidsid, et neil läks töökoha saamisega kauem kui paar kuud.

TOP 10 kooli, kust saadud haridus aitas leida töö kõige kiiremini:
(% vastajatest, kes leidsid töö kuni paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist)

Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledž (TalTech) – 100%
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – 98%
Tartu Tervishoiu Kõrgkool – 88%
Tallinna Tehnikakõrgkool – 75%
Sisekaitseakadeemia – 72%
Tallinna Tehnikaülikool – 71%
Eesti Lennuakadeemia – 70%
Tartu Ülikool – 67%
Tallinna Ülikool – 67%
Tallinna Majanduskool – 62%

CVKeskus.ee uuringule vastas 1777 kõrgharidusega töövõtjat erinevatest koolidest.