2023-08-23 14:48:55

Tööpakkumiste arv on enam kui kahekordistunud

25.08.2020

Tööpakkumiste arv on enam kui kahekordistunud

Vaatamata kevadisele ootamatule personaliotsingute peatamisele, on tööturg näidanud viimastel kuudel väga jõulisi märke taastumisest. Tänaseks on tööandjad avaldanud Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee lausa 121% rohkem tööpakkumisi kui tervisekriisi alguses.

Keda on tööandjad otsimas, kuidas mõjutas tervisekriis palku ja kas kaugtöö tegemisest on saamas teatud valdkondades töötajate põhiõigus?
Millistes sektorites on tööpakkumiste arvud kiirelt kasvamas?
Kõige paremini pidasid tervisekriisile vastu tippspetsialistide tööpakkumised ja ka haridus- ning tervishoiusektori töökuulutused. Neis kahes valdkonnas me tööpakkumiste arvu langustrendi ei näinud ja täna on hariduses ja tervishoius juba ka rohkem töökuulutusi kui eelmisel aastal samal ajal.

Samuti on väga kiirelt taastunud kriisieelsele tasemele turundusvaldkonna ja ehituse (sh kinnisvarasektor) tööpakkumiste arvud.

Lisaks on tööandjate värbamisplaanid hoo sisse saanud ka toitlustuses ja klienditeeninduses, kus tööpakkumiste arvud on tervisekriisi algusega võrreldes kolmekordistunud. Veel on vähemalt kahekordistunud müügi-, assisteerimis-, korrakaitse- ja tööstus- ning tootmisvaldkonna tööpakkumiste arv.

Samuti suureneb päevast päeva ka turismisektori töökuulutuste hulk, kuid tervisekriisist tuleneva suurema languse tõttu on taastumine märgatavamalt aeglasem kui teistes valdkondades.

Ka uuringud kinnitavad, et organisatsioonid näevad võimalusi lisajõudu värvata — Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt tööandjate seas läbi viidud küsitlusest selgus, et pea pooled ettevõtetest (43%) plaanivad lähikuudel töötajaid palgata.

Mis toimub palkadega?
Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate küsitlus näitas, et suurem osa (70%) tööandjaid ei kavatse palkasid muuta ja 9% plaanib taastada endise palgataseme. 5% vastanuist planeerib palgatõusu ning vaid 3% tööandjatest soovivad töötasu alandada.

Vaatamata kevadel puhkenud tervisekriisile, kasvas aprillikuu brutotöötasu mediaan eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, selgus Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööturu-uuringust, kus koguti palgaandmeid rohkem kui 43 000 töötaja kohta. Tõenäoliselt aitasid riigi toetusmeetmed säilitada palgakasvu ja hoida seeläbi palgaturgu stabiilsena.

Kui aasta tagasi oli brutotöötasu mediaan 1425 eurot, siis selle aasta kevadel oli see 71 euro võrra suurem ehk 1496 eurot. Aastaid nähtud kiire palgakasv on siiski selgelt aeglustunud, näiteks möödunud aastal (2019. aasta kevadel) oli palgakasv üle kahe korra suurem — 153 eurot.

Ametirühmade lõikes asendus palgakasv langusega lihttöölistel (–2,8%), valdkonna- ja projektijuhtidel (–2,2%) ning mootorisõidukijuhtidel (–1,6%). Töötasu kasv jätkus aga põhiliselt juhtivatel töökohtadel (+7,4%), seadme- ja masinaoperaatoritel (+6,4%) ja ka tippspetsialistidel (+5,7%).

Ka tööportaali CVKeskus.ee statistika näitab, et tippspetsialistidele suunatud tööpakkumised pidasid tervisekriisile selgelt paremini vastu, mis tõestab, et suurt lisandväärtust loovad tööd on tööturul kõrgelt hinnas.

Kaugtöö tegemine on muutumas uueks reaalsuseks
Rohkem kui pooled (56%) tööandjatest plaanivad kaugtööga jätkata. Enne tervisekriisi pakkus kodukontoris töötamist aga vähem kui neljandik (23%) tööandjatest. Ka CVKeskus.ee töötajate küsitlus näitab, et paindlikum töökorraldus on inimestele meeltmööda — kuus töötajat kümnest sooviks edaspidi töötada varasemast rohkem kodukontorist.

Seega on eriolukord loonud paremaid võimalusi inimestele, kes ei soovi igapäevaselt töö ja kodu vahel liikuda. Isegi pea iga neljas ettevõte, kus kaugtöö tegemist varem ei rakendatud, kavatseb jätkata paindlikuma töökorralduse pakkumist.

Kaugtöö võimaldamisel on ka tööandja jaoks mitmeid plusse: töötajate tervena hoidmine, tööandja hea maine kujundamine ning tööturu ootustele vastamine aitab jääda talentidele silma.

Lisaks kinnitavad viimased uuringud, et töötaja, kelle kohalolekut ei kontrollita, teeb tööd meelsamini, ning suurem vastutus ja vabadus parandab töö tulemuslikkust.

Küsitlustest on selgunud, et kõige sagedamini takistab kaugtöö pakkumist harjumuse puudumine ehk ettevõttes pole lihtsalt kombeks sellisel viisil tööd teha. Kardetakse ka, et kodukontori võimaluse pakkumine nõuab suuri tehnoloogilisi investeeringuid. Samas võib positiivseks märgiks lugeda seda, et üha rohkem tööandjaid toob juba julgelt ka tööpakkumistel välja, et tööga kaasneb võimalus teha aeg-ajalt kaugtööd.

Loe ka: 9 tüüpi inimesi, keda vajad enda meeskonda