2023-08-23 14:48:55

Selgusid Eesti eelistatuimad tööandjad (2012.a)

16.06.2016

CV Keskus viis läbi igaaastase uuringu, et selgitada välja Eesti töötajate hulgas hinnatuimad tööandjad. Peamisteks argumentideks, mis töötajaid ligi tõmbavad, märkisid uuringus osalenud tööandja usaldusväärsust ja isiklikke arenguvõimalusi.

Allolev Eesti ihaldusväärseimate tööandjate nimekiri näitab, et reeglina pannakse suurfirma ja usaldusväärse firma vahele võrdusmärk. Need on ettevõtted, kus töökoht on kindel ja ettevõtte ning töökoha kadumise risk väike. Teiseks suurima argumendina, mis töötajale tööandja valikul korda läheb, on isiklik arenguvõimalus ning populaarsuselt kolmanda faktorina märgiti meeldivat kollektiivi.

Uuringust tulid välja ka erisused, mida tööandja peab kindlasti silmas pidama kui potentsiaalsetele töötajatele oma ettevõtet tutvustab või värbamiskampaaniaid korraldab. Nimelt kui üle 30 aastaste töötajate jaoks on peamiseks plussiks tööandja valikul ettevõtte usaldusväärsus, siis nooremate töötajate ja üliõpilaste jaoks on see peamiselt sõbralik kollektiiv, arenguvõimalused ja innovaatiline töökeskkond. Mehed ootavad tööandjalt rohkem arenguvõimalusi ja „suuri eesmärke“, naised eelistavad pigem usaldusväärset ja stabiilset suurettevõtet ning meeldivat kollektiivi.

Eesti ihaldusväärseimad tööandjate pingerida on alljärgnev:

1. Eesti Energia AS

2. Skype

3. Swedbank AS

4. Elion Ettevõtted AS

5. Tallink Group AS

6. EMT AS

7. Webmedia Group AS

8. Playtech Estonia OÜ

9. SEB Pank AS

10. LHV Pank AS

11. Tallinna Kaubamaja AS

12. ABB AS

13. Estonian Air AS

14. Nordea Bank

15. Eesti pank

16. Tartu Ülikool

17. Ericsson Eesi AS

18. Riigimetsa majandamise keskus (RMK)

19. A. Le Coq AS

20. Microsoft Estonia OÜ

Faktorid, mis mõjuvad töötajatele töökoha valikul eemaletõukavalt, on järgmised: liiga suur töökoormus, madal palk, halb sisekliima, puuduvad karjäärivõimalused ning ettevõtte halb maine.

„Uuringust selgub, et rahalised faktorid, nagu palk ja muud soodustused on oma lemmiktööandja määratlemise juures tagaplaanil. Küll aga määravad ära selle ettevõtte, kuhu kindlasti tööle minna ei taheta. Inimesed peavad tööandja valikul oluliseks eelkõige ettevõtte stabiilsust, isiklikke arenguvõimalusi ja töökeskkonda ning tegutsemisvabadust. Ettevõtted, kes selliseid võimalusi töötajatele pakuvad, saavad maksta ka kõrgemat töötasu, kuna tööviljakus on sellistes ettevõtetes suurem“ kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse turundusjuht Laura Tammeorg.

Küsitluses osales 3864 inimest üle Eesti. Vastajatest 70% olid tööga hõivatud, 12% üliõpilased ning 18% töötud. 67,2% vastanutest olid kõrg- või kutseharidusega, 27,1% keskharidusega. Kokku mainiti küsitluses 1136 erinevat firmat, kus soovitakse töötada ning 1116 erinevat firmat, kus kindlasti ei soovita töötada.

Loe ka: TOP 20 Eesti ihaldusväärseimad tööandjad 2020