2023-08-23 14:48:55

Noored püsivad ühel ametikohal alla kahe aasta

16.06.2016

Noored püsivad ühel ametikohal vähem kui kaks aastat

Y-põlvkonna keskmine tööstaaž ühel ametikohal on 19,3 kuud. Vanem põlvkond püsib aga ühel ametikohal koguni 69,3 kuud.
Kuigi noorte soovist liikuda on korduvalt räägitud, siis niivõrd suurt põlvkondade vahelist erinevust oli raske ette ennustada. Värskest uuringust selguski, et 18-29-aastased tööotsijad, keda peetakse Y-põlvkonna esindajateks, püsivad ühel ametikohal alla kahe aasta (keskmiselt 19,3 kuud). X-põlvkond ehk 30-51-aastased tööotsijad töötavad ühel ametikohal aga koguni 3,6 korda kauem ehk pea kuus aastat . Veelgi enam selgus uuringust, et mehed on tööandjale lojaalsemad — noormehed püsivad ühel ametikohal koguni 12% kauem ehk 20,5 kuud.
Tööstaaži pikkus
Noored soovivad liikuvamat tööd, taluvad vähem rutiini ning on tööd vahetades märksa riskialtimad. Kui miski ettevõttes ei meeldi, on lahkumine üsna kiire,“ kommenteeris uuringut CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt. „Kiirelt väheneva tööjõuga riigis seab taoline trend aga paljud tööandjad küsimuse ette: Kuidas noori ettevõttes hoida? Noorem põlvkond on püsimatu ning neil on soov kiirelt karjääriredelil edasi liikuda ja kõrget töötasu teenida. Kuna piirid on muutunud avatuks ning konkurents talentide pärast kasvamas, on neile ka väga raske ette heita otsust haarata parem ametikoht tööandjalt, kes nende panust kõrgemalt hindab. Peagi siseneb tööturule juba järgmine põlvkond mis tähendab, et tööandjad peavad lähiaastatel hakkama saama koguni viie erineva generatsiooni töötajatega. Kuna erinevus Y ja X põlvkondade vahel on juba väga suur, on veelgi keerulisem ennustada, missugune saab töökoht olema aastal 2020,“ lisas Auväärt.
Võrreldes Leedu noortega on Eesti noorema põlvkonna keskmine tööstaaž aga mõnevõrra pikem – nimelt püsivad Leedu 18-29-aastased töötajad keskmiselt ametikohal 17,1 kuud.
Uuring viidi läbi 16 717 Eesti tööotsija tööstaaži analüüsimisel.