2023-08-23 14:48:55

Mida peavad tööotsijad töökoha valikul kõige olulisemaks?

16.06.2016

Mida peavad tööotsijad töökoha valikul kõige olulisemaks?

Eesti tööturul tegutseb täna koguni viis erinevat põlvkonda ning sedavõrd erinevate töötajate palkamine ja juhtimine nõuab tööandjatelt tunduvalt suuremat pingutust kui kunagi varem. Noor põlvkond ei pea enam vajalikuks töötada ühel ja samal ametikohal kümneid aastaid ning kui midagi ei meeldi, on lahkumine üpris kiire. Värskest uuringust selgus, mida peavad erinevad põlvkonnad uue töökoha valikul kõige olulisemaks.

Tööturule hakkavad sisenema uue generatsiooni tööotsijad, kellel on töökoha valikul sootuks erinevad kriteeriumid kui eelnevatel põlvkondadel. Hiljuti läbi viidud Ihaldusväärseimate tööandjate uuringust selgus, et alla 20 aasta vanused tööotsijad ei pea enam töökoha valikul tähtsaimaks kriteeriumiks palganumbrit, vaid hoopiski võimalusi erialaseks arenguks. Ka meeldivat kollektiivi hindavad noored märksa enam kui vanemad põlvkonnad.
20-29 ning 30-39 aastaste tööotsijate kriteeriumid on aga üpriski sarnased ning tähtsaimaks peetakse siiski soovitud tasemel töötasu olemasolu, kuid noorematele on taaskord märksa tähtsamal kohal võimalused erialaseks arenguks, 30-39-aastased tööotsijad otsivad aga seevastu rohkem väljakutseid. Kõige tähtsamaks peavad soovitud tasemel töötasu olemasolu 40-59 aastased tööotsijad. Vanemad kui 60-aastased tööotsijad hindavad lisaks palgatasemele kõrgelt meeldivat kollektiivi, sobilikke töötingimusi ning sobilikku töökoormust.

Mida peavad tööotsijad töökoha valikul kõige olulisemaks?

CV Keskuse värbamisosakonna juhi Renita Käsperi sõnul peavad noored tööandjaga ühiseid väärtuseid ning -eesmärke tunduvalt tähtsamaks kui varasemad põlvkonnad. „Ootamatult oleme sisenenud perioodi, kus lihtsalt kõrgema palganumbriga jääb tööandja nii mõneski valdkonnas töötajate leidmisel juba hätta, sest konkurents on märksa karmim kui veel mõned aastad tagasi. Töömahule ning teadmistele vastav palgatase on muutunud pigem elementaarseks ning noored otsivad enamat. Seega on hea kuvandiga ning noortega ühiste väärtustega ettevõttel täna märksa lihtsam leida soovitud spetsialiste.


Kokku osales uuringus 3951 vastajat üle Eesti erinevatest töövaldkondadest. 70,3% vastajatest olid tööga hõivatud, 15,6% hetkel töötud, 10,1% õpilased ning 4% ettevõtjad.

Loe ka: Top 100: Eesti ihaldusväärseimad tööandjad 2015