2023-08-23 14:48:55

Kellel on kaugtööks parimad töötingimused?

26.10.2020

Kellel on kaugtööks parimad töötingimused?

Osaline kaugtöö on muutumas paljudes organisatsioonides üha populaarsemaks töö tegemise viisiks ja hiljutised uuringud näitavad, et tervelt 60% töötajatest on huvitatud kodust töötamise võimaluse jätkumisest ka pärast tervisekriisi.
Paljud tööandjad ongi rakendamas 3+2 süsteemi, kus kolm päeva töötatakse kontorist ja kaks päeva kodukontorist. Kodukontori osakaalu suurendamine tekitab aga tööandjatele vajaduse tagada mõlemas – nii kontoris kui ka kodus – töötajatele tervislikud töötingimused.

Värskest küsitlusest selgub, et kuigi enamikel töötajatest on kaugtööks vajalikud tingimused olemas, vajaks kolmandik töötajatest siiski kodust töötamiseks paremaid töötingimusi.

CVKeskus.ee uuris enam kui 4100 töötajalt, kuidas nad hindavad oma koduseid tingimusi kaugtöö tegemiseks. Selgus, et enamikel töötajatest (64,8%) on kodus olemas nii eraldatud koht kui ka sobiv töölaud ja -tool. Teisalt tõi aga pisut rohkem kui iga kolmas töötaja (35,2%) välja, et nad vajaksid kodust töötamiseks paremaid tingimusi.

Kõige rohkem tunnevad töötajad puudust nii-öelda ergonoomilistest töötingimustest – neljandik töötajatest (26,4%) vajaks kodust töötamiseks sobivat töölauda või -tooli. Iga viies töötaja (20,6%) leidis, et tal puudub kodus eraldatud koht, mis lubaks tööülesannetele keskenduda.

Parimad tingimused kaugtööks on IT-spetsialistidel

Asukohtade lõikes on parimad tingimused kaugtöö tegemiseks pealinlastel ja tartlastel, teistest pisut rohkem tunnevad sobivatest kodustest töötingimustest puudust pärnakad. Vanuse lõikes on kõik vajalik kodust töö tegemiseks olemas enamikel kuni 26-aastastel noortel.

Kõige paremad tingimused kodust töötamiseks on aga IT-spetsialistidel – nimelt tervelt 77,8% IT valdkonna töötajatest leidsid, et neil on kaugtöö tegemiseks kõik vajalik olemas.

IT-spetsialistidele järgnesid heade kaugtöö tingimuste osas assisteerivate tööde esindajad (67,8%), müügivaldkonna esindajad (67,3%) ja juhid (64,6%).

Pisut üllatuslikult on kõige rahulolematumad kaugtöö tingimuste üle riigisektori töötajad, kellest vaid pisut rohkem kui pooled (52,4%) leidsid, et saaksid teha edukalt oma tööd ka kodus olles.

Loe ka: 5 nõuannet, kuidas kodus töötades mitte läbipõleda