2023-08-23 14:48:55

Ihaldusväärse tööandja retsept

16.06.2016

Mis muudab tööandja ihaldusväärseks

Konkurents talentide pärast on tugevam kui kunagi varem. Just seetõttu on hinnatud tööandjatel sobivate töökäte leidmine märksa lihtsam. Mis on aga ihaldusväärse tööandja retsept - saladus, mida aastast aastasse on endaga kaasas kandnud kõigest paarkümmend ettevõtet.
Statistikaameti andmetel vähenes Eesti rahvaarv möödunud aastal 1500 inimese võrra. Enam kui 5 korda kiirem oli aga maksuameti andmetel möödunud aastal palgasaajate arvu langus — tööturult kadus 8000 inimest. Vähenev tööjõud muudab võitluse talentide eest aasta-aastalt tugevamaks ning lähiaastatel saab määravaks Eesti tööandjate oskus töökoha atraktiivsust tõsta. Lisaks vähenevale tööjõule peame arvestama ka tööotsijate valmidusega liikuda üle riigipiiride, mis muudab võitluse sobivate töökäte eest rahvusvaheliseks.

Pea 6000 vastajaga uuringust selgusid Eesti ihaldusväärseimad tööandjad ning omadused, miks just antud ettevõtteid tööturul kõrgelt hinnatakse. 

Mis muudab tööandja ihaldusväärseks

 
Ihaldusväärse tööandja retsepti saladus
» Palgatase või karjäärivõimalused?
Loomulikult on konkurentsivõimeline palgatase üks peamisi eeldusi, kuid Y-generatsiooni töövõtjad hindavad töötasust märksa kõrgemalt võimalusi karjääri teha. Soov liiga kiirelt karjääriredelil edasi liikuda on täna küll noorele töövõtjale pigem takistuseks (kuna vanemate põlvkondade esindajad hindavad lojaalsust kõrgelt), kuid see on omadus, millega tööandjad peagi leppima peavad. Seega saab määravaks oskus hoida noort talenti motiveerituna. Pea viiendik (19,6%) 15-29-aastastest vastajatest peab häid karjäärivõimalusi ihaldusväärse tööandja hinnatuimaks omaduseks.

» Tööandja turundus
Kunagi varem ei ole tööandjad pidanud nägema niivõrd palju vaeva ettevõtte kuvandi loomisega tööturul. Aus ning hea mainega tööandja muudab personaliotsingud kordades lihtsamaks ning meelitab kandideerima ka need tööotsijad, kes aktiivselt tööotsingutel ei osale. Mainet peavad töövõtjad ihaldusväärsete tööandjate TOP3 omaduseks.

» Meeskonnavaim
Tööotsijad peavad tunnustuse jagamist Eesti juhtide üheks suurimaks puudujäägiks ning hindavad kõrgelt võimalust töötada meeskonnas, kus arvestatakse kõigi töötajate arvamusega ning hinnatakse tema panust. Töötajad ei soovi enam olla pelgalt mutriks suures masinavärgis, vaid rääkida kaasa ettevõtte eesmärkide püüdmisel. Enam kui 10% töövõtjatest peab võrdsena töötavat ning hoolivat meeskonda ihaldusväärse tööandja omaduseks.

» Töö olulise missiooni nimel
Missioonitunnetus on omadus, mis võimaldab muuta kandidaadi soove märksa paindlikumaks. Töövõtja, kes saab töötada ettevõttes, mis ühtivad tema isiklike väärtustega, on motiveeritud ning valmis ka palgasoovis vastu tulema. 8,2% tööotsijatest peab ihaldusväärseks ettevõtet, kus töötatakse olulise missiooni nimel.

Lisaks on kasvamas inspireeriva juhtimise ja -meeskonna osatähtsus tööturul, kuna seda hindavad märksa kõrgemalt noorema põlvkonna esindajad. Seega enne, kui asuda tööandjat ihaldusväärseks muutma, peab välja selgitama sihtrühma, kelle silmis ettevõte väärtus peab kasvama. Täna leidub Eesti tööturul koguni 5 erineva põlvkonna tööotsijaid, kelle motiveerimiseks vajab tööandja ka erinevaid lähenemisi.