2023-08-23 14:48:55

Iga teine töötaja teeb ületunde

19.12.2017

Iga teine töötaja teeb ületunde

Pea 3000 vastajaga küsitluse tulemusel selgus, et iga teine Eesti töövõtja teeb ületunde ja rohkem kui iga viies teeb ületunde tasuta. Aastataguse uuringuga võrreldes on tasustamata ületunde tegevate töötajate arv kasvanud.
CV Keskuse värske küsitlus näitab, et 48% (eelmisel aastal 46%) Eesti töötajatest teevad ületunde ning neist omakorda umbes pooled (46%, eelmisel aastal 43%) ei saa oma ületundide eest lisatasu. Aastaga on kasvanud just tasustamata ületundide tegijate arv, mis viitab, et tööandjad proovivad tööjõupuuduses lisatööd olemasolevate töötajate vahel jagada.

„Üldist tööjõupuudust arvestades ei ole tegelikult üllatav, et ületunde tegevate töötajate arv on kasvamas,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Sügisel läbi viidud tööturu-uuringu tulemusena selgus, et koguni 87% tööandjate arvates on personaliotsingud muutunud keerukamaks. Töö maht aga tööjõupuudusest tulenevalt ei vähene, vaid on aasta-aastalt kasvamas, mis sunnib ettevõtjaid jagama lisatöö olemasolevate töötajate vahel. Lisakoormust tuleks aga vastavalt ka tasustada ja töökoormuse suurendamisel ei tasu unustada, et pikem tööaeg ei tähenda kasvavat produktiivsust.“

Ületunnitööle on avatumad nooremad töövõtjad, kes küsivad tehtava lisatöö eest ka tunduvalt julgemalt tasu – tervelt 63% kuni 29-aastastest töötajatest väitsid, et nende tehtud ületunnid on tasustatud. Töö valdkondade lõikes tehakse enim ületunde toitlustuses ja vähim avalikus sektoris.

Lõunanaabritega võrreldes on meil siiski olukord parem – 60% lätlastest teeb ületunde ja 56%-l neist ei ole ületunnid tasustatud.

Loe ka: Iga kolmas töötaja lepiks meeldiva ülemuse nimel väiksema palgaga
Otsisõna:
tööaeg
ületunnid
stress
ületöötamine
tööstress
paindlik tööaeg
paindlik töö
täistööaeg
osaline tööaeg
lühendatud tööaeg