2023-08-23 14:48:55

Rahvusvaheline uuring: kui ihaldusväärne sihtriik on Eesti talentide silmis?

13.05.2024

Rohkem kui 188 riigi 150 000 töötajat hõlmanud uuringust Decoding Global Talent 2024 selgusid sihtriigid, kuhu on rahvusvahelised talendid valmis töö nimel kolima. Eesti on talentide silmis ihaldusväärseim sihtriik Baltikumis, kuid jääb Skandinaavia maadest siiski kaugele maha.

 

Decoding Global Talent on rahvusvaheline tööturu-uuring, mida korraldavad kord iga paari aasta järel Boston Consulting Group, The Stepstone Group ja maailma juhtivaid tööportaale ühendav võrgustik The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee. Uuringu eesmärk on mõista inimeste valmisolekut töö nimel välisriiki kolimiseks, selgitada välja rahvusvaheliste talentide ootused tööandjatele ja tehtavale tööle ning kaardistada eelistatud sihtriike. 2024. aasta uuringus osales 150 735 töövõtjat 188 riigist.

 

Uuringust selgus, et ihaldusväärseimaks sihtriigiks on rahvusvaheliste talentide silmis esimest korda kerkinud Austraalia. 2021. aastal oli Austraalia talentide silmis kolmas eelistatud sihtriik, 2018. aastal neljas ning 2014. aastal seitsmes.

 

Teine atraktiivseim sihtriik on sel aastal Ameerika Ühendriigid, mis jäid teiseks ka 2021. aastal. Uuringu varasematel aastatel (2014 ja 2018) hoidsid Ameerika Ühendriigid esimest positsiooni. Kolmandaks valisid töövõtjad Kanada, mis oli 2021. aastal esimesel kohal.

 

Ihaldusväärseimate sihtriikide esikümnesse jõudsid veel Suurbritannia (4.), Saksamaa (5.), Jaapan (6.), Šveits (7.), Singapur (8.), Prantsusmaa (9.) ja Hispaania (10.).

 

Estonian job sites traffic

Eesti on ihaldusväärseim sihtriik Baltikumis

Balti riikidest saavutas Eesti kõrgeima, 73. koha, tõustes 2021. aasta uuringuga võrreldes kuue koha võrra. Aastatel 2014 ja 2018 suutis Eesti edetabelis hoida 68. positsiooni.

 

Teised Balti riigid on aga ihaldusväärsete sihtriikide seas langenud – Leedu on kukkunud 112. kohale (2021. aastal 93. koht ja 2018. aastal 67. koht) ja Läti 117. kohale (2021. aastal 96. koht ja 2018. aastal 72. koht).

 

„Uuringu tulemuste põhjal ilmneb, et Eesti on küll ihaldusväärseim sihtriik Baltikumis, kuid põhjanaabritega on meil endiselt väga keeruline konkureerida, tõi uuringu tulemustest esile CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler, kes lisas, et Soome ja Rootsi on talentide silmis enam kui kolm korda tahetumad sihtriigid, paiknedes vastavalt 25. ja 18. kohal.

 

Adler lisas, et üldine valmidus välismaal töötada on aastate jooksul langenud – 2018. aastal oli see 78%, 2021. aastal 66% ja 2024. aastal 63%. Seda trendi mõjutab jõuliselt kasvanud kaugtöötegijate arv.

 

„Nimelt ei pea täna enam välismaise tööandja heaks töötamise nimel tingimata elukohta vahetama. Ka uuringu tulemused näitavad, et koguni kaks kolmandikku töötajatest on valmis töötama sellise välismaise tööandja heaks, kellel ei ole töötaja elukohariigis esindust või kontorit, mis tähendab Eesti tööandjatele kasvavat konkurentsi maailma ihaldusväärseimate tööandjate poolt, selgitas Adler.

 

2024. aasta uuringu andmed näitavad, et pea iga neljas töötaja (23%) on aga siiski aktiivselt otsimas võimalusi, et töö nimel ka oma elukohta vahetada.

 

Mis paneb inimesi töö nimel välismaale kolima?

 

Uuringust selgub, et töötajad kolivad välismaale peamiselt karjääriarengu ja paremate palgaväljavaadete eesmärgil. Peamised motivaatorid töö nimel välismaale kolimiseks on kõrgem sissetulek (64%), karjääri edendamine, sh töökogemuse laiendamine (56%), ja elukvaliteedi paranemine (55%). Ootuspäraselt on suur mõjutegur ka see, kui töötajale tehakse konkreetne tööpakkumine (54%).

 

Lisaks on märkimisväärseteks faktoriteks ka võimalus elada teises kultuuriruumis (49%), rohkem väljakutseid pakkuv või huvitavam töö (48%), paremad haridus- ja koolitusvõimalused (37%) ning parem sotsiaal- ja tervishoiusüsteem (35%).

 

Viiendikule rahvusvahelisest tööjõust on mõjuteguriks ka sihtriigi poliitiline stabiilsus (20%) või soov elada avatud ja kaasavamas ühiskonnas (19%).

 

Estonian job sites traffic

Linnade võrdluses saavutas esikoha London

 

Maailma ihaldusväärseimaks linnaks valisid töötajad taaskord Londoni, teiseks kerkis Amsterdam ja kolmandaks Dubai. 2021. aasta seisuga pole linnade esikolmikus muutusi tulnud.

 

Linnade lõikes jõudsid esikümnesse veel Abu Dhabi (4.), New York (5.), Berliin (6.), Singapur (7.), Barcelona (8.), Tokyo (9.) ja Sydney (10.). Neist suurima kukkumise on läbi teinud Tokyo, mis langes 2021. aastaga võrreldes kolme koha võrra.

 

Eestile lähimad ihaldusväärsed linnad, kuhu soovitakse töö nimel kolida, on Oslo (33.), Stockholm (42.) ja Helsinki (59.). Tallinn saavutas 120. koha, samal ajal kui naaberlinnad Vilnius ja Riia positsioneerusid vastavalt 134. ja 135. kohale.