2023-08-23 14:48:55

Ümbrikupalga saajate arv on langenud viimase 7 aasta madalaimale tasemele

15.08.2016

Ümbrikupalk

CV Keskuse küsitlus näitab, et ümbrikupalga saajate arv on langenud viimase 7 aasta madalaimale tasemele – täiesti „mustalt“ töötavate inimeste osakaal on mulluselt 10,86 protsendilt langenud 6,12 protsendini.
CV Keskus on ümbrikupalga-teemalist küsitlust läbi viinud juba seitse aastat ning mitte kunagi pole ümbrikupalga saajate arv olnud nii väike kui tänavu. „Kindlasti on oma roll selles maksu- ja tolliameti jõulisel tegevusel, et ümbrikupalkade osakaal on jõudnud märkimisväärselt madalale tasemele, kuid ka üha rohkem Eesti töövõtjaid mõistavad musta töötasuga seotud riske. Probleemseks on praegusel ajal noorem generatsioon, kellel oleks hädasti tarvis finantsharidust, mis ei looks tööturule sisenemisel illusioone ning hoiaks neid eemale ka ümbrikupalgast," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

17,7% 15
24-aastastest noortest väitsid, et saavad töötasu mustalt. 2534 aastaste töövõtjate seas oli ümbrikupalga tase juba märkimisväärselt madalam, langedes 8,8%-le.
Ümbrikupalk

Et ümbrikupalgad olid kasvanud eelmiseks aastaks suureks probleemiks, näitab Henry Auväärti sõnul ka Eesti Konjunktuuriinstituudi 2015. aasta varimajanduse uuring, millest selgus, et ümbrikupalga pooldajate hulk lausa kahekordistus – kui 2014. aastal pooldas ümbrikupalga maksmist 7% töötajatest, siis aastal 2015 kasvas toetajate arv juba 15%-ni. Värske CV Keskuse uuringu tulemused näitavad, et varimajanduse vastane võitlus toob pikemas plaanis siiski soovitud tulemusi ning möödunud aasta hüppeline ümbrikupalk oli pigem ajutine nähtus, tulenedes peamiselt osalise ümbrikupalga kasvust.

Ümbrikupalk

Ümbrikupalga saajaid leidub enim toitlustuse, mehaanika ja tehnika, ehituse ja kinnisvara, transpordi ja logistika valdkondades, kus üle 15% vastanutest väitis, et on saanud ümbrikupalka. Kõige vähem leidub ümbrikupalga saajaid finants-, koolituse-, riigi- ja avaliku halduse ning turundusvaldkondades.

Lisaks näib, et mehed on ümbrikupalga vastuvõtmisele tunduvalt avatumad kui naised. Naistest said ümbrikupalka kõigest 5,6% vastanutest, meestest aga koguni 17,5%.
Ümbrikupalk

Küsitlusele vastas tänavu 1443 inimest, sh 1013 palgasaajat. 7 aasta andmed pärinevad 11 569-lt töövõtjalt.