2023-08-23 14:48:55

Töötajate palgaootused kasvavad kiiremini kui palgad

16.06.2016

CV Keskuse palgauuringust selgus, et töötajate palgaootused kasvavad 50% kiiremini kui palgad ise ja koguni kaks korda kiiremini kui tööandjate palgapakkumised.

Statistikaamet avaldas 2013. aasta esimese kvartali palgastatistika, mille järgi palgad on Eestis aastaga kasvanud 6,3%. CV Keskuse palgastatistikast selgub, et tänavu esimeses kvartalis CV-desse sisestatud keskmine palgasoov on 985 eurot, mis on 9,6% suurem kui möödunud aasta 1. kvartalis. Lõhe palgasoovi ja teenitava palga vahel on aastaga suurenenud 6,1%-lt 9,4%-le, mis tähendab, et palgasoovid on kasvanud 50% kiiremini kui palgad.

Veel suurem on aga palgasoovide erinevus tööpakkumistesse sisestatud palgapakkumistest. Käesoleva aasta esimeses kvartalis oli keskmine palgapakkumine 849 eurot ning lõhe pakutava palga ja palgaootuste vahel on aastaga suurenenud. Kui 2012.aasta 1. kvartalis oli tööpakkumistes pakutav keskmine palk 11% suurem kui soovitav keskmine palk, siis käesoleval aastal oli erinevus juba 16%.

“Juba rohkem kui aasta on Eestis räägitud, et palgasurve on suur, kuna kvalifitseeritud tööjõudu napib. Surve on lõpuks vilja kandma hakanud, seda on näha nii Statistikaameti kui CV Keskuse palgauuringutest. Asjaolu, et palgasoovid suurenevad 50% kiiremas tempos kui palgad, tähendab aga seda, et palgakasv jätkub kindlasti kas samas või isegi kiiremas tempos”, kommenteeris palgauuringu tulemusi CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil.
“Teine oluline aspekt on see, et hoolimata tööjõunappusest, mis on väidetavalt paljude ettevõtete olulisim kasvu piirang, ei ole tööandjad suutelised palkasid nii kiiresti tõstma kui tööturu teine osapool täna soovib, kuna tootlikkus ei kasva selleks piisavas tempos. Võib arvata, et paljude ettevõtete peamine piirang ei ole mitte tööjõunappus, vaid hoopis suutmatus oma toodangu eest kõrgemat hinda küsida”, lisas Paavo Heil.
CV Keskus kogub palgastatistikat pidevalt nii tööpakkumistesse sisestatud palgapakkumistest, kui CV-desse sisestatud palgasoovidest. Kokku on CV Keskuse palgastatistika aluseks olevas andmebaasis sisestatud üle 50 000 palga. Käesoleva aasta esimese kvartali andmed põhinevad üle 4890 tööotsija palgasoovidel ja üle 2021 tööpakkuja palgapakkumistel.