2023-08-23 14:48:55

Töötajad soovivad teenida 1723 eurot kätte

25.08.2021

Töötajad soovivad teenida 1723 eurot kätte

Vaatamata vahepeal tööturul valitsenud suurele ebakindlusele, ületab töötajate palgaootus reaalselt teenitavat palka pea 400 euroga, selgus värskest Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt korraldatud ligi 9000 osalejaga tööturu-uuringu tulemustest.
Töötajate keskmine netopalgaootus on kerkinud 1723 eurole, mida on 199 euro võrra rohkem kui aasta tagasi, kuid siiski 68 eurot vähem kui 2019. aastal samal ajal.

Töötajate keskmine reaalselt teenitav brutotöötasu on 1655 eurot, kerkides aastaga 5,7%. Netopalgaks ümberarvutatuna näitab värske palgastatistika, et reaalsus jääb seega töövõtjate ootusest umbes 400 euro kaugusele, mis peegeldab tänast palgasurvet.
Töötajate netotöötasu ootus 2015 - 2021
30% töötajatel on põhipalk aasta jooksul tõusnud

Võrreldes eelmise aasta kevadega, mil tervisekriis palgakasvule selgelt pidurit vajutas, on mõnevõrra taastunud ka palgakasv, kuid siiski mitte veel samal tasemel kui 2019. aasta kevadel.

Uuringu tulemustest selgub, et ligi kolmandikul töötajatel oli põhipalk aasta jooksul tõusnud, samas rohkem kui pooltel (56%) põhipalk ei muutunud ja 5% koges hoopis palgalangust.

Sagedamini on töötasu tõusnud kõrgema palgaga töötajatel

Kui 2000 eurot ja rohkem teenivatel töötajatel on pea pooltel (47%) põhipalk aasta jooksul kasvanud, siis alla 1100 euro teenivatest töötajatest on palk tõusnud vaid viiendikul (19%).

Valdkondade lõikes on põhipalk aasta jooksul tõusnud rohkem kui pooltel (51%) IKT valdkonna töötajatel. Palgatõusust on sagedamini osa saanud ka kvaliteedikontrolli, panganduse ja kindlustuse, juriidika ning tervishoiu valdkondade töötajad.

Sõltumatu uuringufirma Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti suurimat tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2021. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitlusele vastas 8963 töötajat ja tööotsijat.