2023-08-23 14:48:55

Tööandjate palgapakkumised on kasvanud aastaga 6,2%

16.06.2016

Palgakasv

Möödunud aastal kasvasid tööandjate palgapakkumised pisut kiiremini kui ootused ning avaliku palganumbriga tööpakkumisi avaldati CV Keskuse tööportaalis koguni 30% rohkem kui 2014. aastal. Palgapakkumiste kasv ei suutnud aga vähendada lõhet Eesti keskmise palga ning tööotsijate ootuste vahel, mis avaldab endiselt tööandjatele survet palkade korrigeerimiseks.
Kuigi tööandjate pakutav keskmine palk ületas möödunud aastal keskmist brutokuupalka, ei olnud see piisav, et leevendada tööjõupuudusest tingitud raskemaks muutunud personaliotsinguid. Võrdluses palgaootustega on töövõtjate soovide ning tegelikkuse vahel endiselt pea 10%-line lõhe ning palgaootus ületab keskmist brutopalka 103 euro võrra“ kommenteeris palgastatistikat CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt. 
Statistikaameti andmetel kasvasid möödunud aastal palgad 6% ning keskmine brutokuupalk oli 1065 eurot. CV Keskuse palgastatistika näitab, et tööandjate keskmine palgapakkumine oli möödunud aastal aga 1072 eurot, kasvades aastaga 6,2%. Töövõtjate palgasoov oli möödunud aastal 1168 eurot, kasvades aastaga 5,6%.
Palgakasv

Kuna kiire palgakasv käib paljudele tööandjatele üle jõu, on üha enam ettevõtteid muutmas oma värbamisstrateegiaid, investeerides märkimisväärselt enam töökoha atraktiivsuse tõstmisesse ja hea tööandja kuvandi loomisesse. Konkurentsivõimeline palk on aga vaieldamatult üks peamisi tegureid sobiva töötaja leidmisel ning aastaid arutletud palgainfo avalikustamise teema on avaldanud reaalselt mõju ka tööturul toimuvale. Tööandjate valmisolek palgainfot tööpakkumisel avalikustada on aasta-aastalt kasvanud ning möödunud aastal avaldati koguni 29,4% rohkem avaliku palganumbriga tööpakkumisi, võrreldes 2014. aastaga. Sarnase trendi jätkumist võime oodata ka tänavu, mis arvatavasti parandab ka ebavõrdsust tööturul. Möödunud aastal oli näiteks meeste palgaootus enam kui 300 eurot kõrgem kui naistel ,“ lisas Auväärt.

CV Keskus kogub palgastatistikat CV-desse sisestatud palgasoovide ning tööpakkumistel avaldatud palgapakkumiste põhjal. Möödunud aasta andmed põhinevad enam kui 32 000 palgasoovil ning enam kui 8000 palgapakkumisel.

Värskeid avaliku palganumbriga tööpakkumisi vaata siit »