2023-08-23 14:48:55

Pea iga neljas tööandja plaanib lähiajal palgatõusu

11.06.2021

Pea iga neljas tööandja plaanib lähiajal palgatõusu

Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee värskest tööandjate küsitlusest selgus, et üle kolmandiku (34%) tööandjatest on viimase kuue kuu jooksul tõstnud töötajate põhipalkasid ja pea iga neljas (23%) plaanib palgatõusu järgmise kuue kuu jooksul.
Kui suurt palgatõusu kavandatakse ja kuidas on tervisekriis tööandjate plaanidele mõju avaldanud?

Statistikaameti andmed näitavad, et palgatöötaja keskmine brutotulu kasvas möödunud aastal 2,9%, kerkides 1448 eurole. Seega on brutotulu küll kasvanud alates 2011. aastast, kuid eelmise aasta kevadel alanud tervisekriis jättis palgakasvule oma jälje ning muutis selle tagasihoidlikumaks.

Tööandjate palgaplaane uurides selgus aga, et kui 2019. ja 2018. aasta kevadel tõstsid põhipalkasid üle pooled tööandjad, siis sel kevadel ei kiirusta organisatsioonid töötasusid tõstma.

Põhipalkade korrigeerimine jääbki tavaliselt aasta esimesse poolde ja üle kolmandiku (34%) küsitlusele vastanud tööandjatest põhipalkasid ka viimase kuue kuu jooksul tõstis, samas 60% ei olnud muutusi teinud.

Järgmise kuue kuu jooksul plaanib põhipalkasid tõsta ligi viiendik (23%) küsitluses osalenud organisatsioonidest. Üle pooled (55%) põhipalkasid muuta ei kavatse ja 18% ei oska veel öelda, kas palkades muutusi tuleb.

Palgatõusule lähenetakse individuaalsemalt kui eelmistel aastatel

Võrreldes varasemate aastatega, on veidi vähem neid organisatsioone, kus põhipalgad on tõusnud kõikidel töötajatel – kui 2019. aastal puudutas põhipalkade tõus kõiki töötajaid ligi pooltes (49%) põhipalku tõstnud organisatsioonides, siis 2021. aasta kevadel vaid alla kolmandikus (31%).

Ülejäänud organisatsioonides puudutas põhipalkade tõus kas osasid töötajate gruppe või üksikuid töötajaid. Seega näib, et tööturul toimunud muutused on andnud võimaluse läheneda palkade muutustele individuaalsemalt ning otsida tööjõukulude paindlikkust organisatsiooni tulemuslikkusega seotud lisatasudes.

Kõiki töötajaid puudutav kavandatud palgatõus jääb sagedamini 3–4% aga ka 5–6% piiresse. Uuringust peegeldub, et suurimat palgatõusu võivad kogeda tippspetsialistid ja oskustöölised, kelle töötasu muutus võib mõnel juhul tõusta ka 9–10%.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööturu- ja palgauuringut, milles osaleb tavaliselt üle 500 tööandja ning üle 10 000 töötaja.