AvalehtKarjäärikeskus Palk Eesti meeste palgasoov on 1500 € kätte. Kui suurt palka naised ootavad?
 

Eesti meeste palgasoov on 1500 € kätte. Kui suurt palka naised ootavad?

Eesti meeste palgasoov on 1500 € kätte. Kui suurt palka naised ootavad?

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt pea 10 000 töötaja seas läbi viidud tööturu-uuringu tulemustest selgus, et meeste ja naiste palgaootuste vahel laiub 20%-line lõhe. Kui suurt töötasu teenida tahetakse ning millistel ametikohtadel ja kus piirkondades on palgaerinevused kõige märgatavamad?
Meestel on rohkem julgust küsida

Uuringust selgub, et juba 16–24-aastased noormehed julgevad töökoha vahetamisel küsida suuremat palka kui neiud.

Nii võibki tööturul alles esimesi samme tegev meesterahvas käia tööandjale välja soovi teenida töökoha vahetamisel mediaan netotasuna 1400 eurot. Samal ajal kui naisterahva ootused jäävad alles 1000 euro juurde.

Kui aga vaadata järgmist vanuse vahemikku, milleks on 25 – 34 eluaastat, suureneb vahe veelgi – meeste ootus jõuab juba 1800 euroni, naiste oma tõuseb aga alles 1300 euro juurde.

Uuringu tulemustest selgubki, et kui mehed soovivad teenida keskmiselt 1500 eurot kätte, siis naiste ambitsioonid on lausa 300 euro võrra tagasihoidlikumad ehk naiste palgaootuse mediaan on 1200 eurot.

Kõige suuremad käärid on juhtide ja spetsialistide seas

Märkimisväärne vahe palgaootustes, täpsemalt 600 ja 700 euro suurune erinevus, esineb enim juhtide ja keskastmespetsialistide seas.

Kui naisjuhid soovivad töökohta vahetades teenida 1400 eurot kätte, siis meesjuhi „hind“ on 2000 eurot ehk 600 eurot kõrgem. Keskastmespetsialistide puhul tekib aga 700-eurone vahe ehk naiste netotöötasu ootus on 1300 eurot ja meestel 2000 eurot.

Kõige väiksem on palgaerinevus aga müügi- ja teenindustöötajate ametirühmas, kus tegelikud palgad erinevad vaid 78 euro võrra ja palgaootus on samal tasemel ehk 1000 eurot.

Erinevusi esineb ka piirkondade lõikes

Piirkondade võrdluses erinevad naiste ja meeste palgad ning palgaootused kõige enam Ida- ja Lääne-Virumaal, kus naiste mediaan netotöötasu on üle 300 euro väiksem kui meestel. Palgaootus erineb selles piirkonnas veelgi enam – mehed ootavad vähemalt 1500 eurost töötasu, naised soovivad aga 1000 eurot kätte teenida.

Tallinnas ja Harjumaal jääb naiste ja meeste palgaootuste vahele 400 eurot (netopalgaootuse mediaan on vastavalt 1300 ja 1700 eurot) ning Tartus ja Tartumaal 300 eurot (netopalgaootuse mediaan on vastavalt 1200 ja 1500 eurot).

Tegelike palkade erinevused on kõige väiksemad Rapla-, Järva, Pärnu- ja Läänemaal.
Palgaootuste lõhe
Palgasurve on suurim tippspetsialistide seas

Lisaks selgus uuringust, et võrreldes eelmiste aastatega, on palgaootused tegelikkusele veidi rohkem lähenenud ning praegu teenivad töötajad 77% oma soovitud palgast.

Siiski on ametirühmade lõikes palgasurve erinev. Nii näiteks jääbki tippspetsialistidel soovitud palgast puudu 32% ehk saadava netotöötasu mediaani ja ootuste vahe on 450 eurot. Sarnasel tasemel on palgasurve ka oskustöötajate ning seadme- ja masinaoperaatorite hulgas. Aastaga on kasvanud palgasurve lihttööliste seas, kellel jääb soovitud palgast puudu 31% ehk 250 eurot.

Kõige madalam on palgasurveindeks keskastme spetsialistide ja tehnikute ning juhtide seas, kellel jääb oma soovitud palgast puudu vähem kui 25%.
Palgasurveindeks töökoha vahetamisel
Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viivad kaks korda aastas läbi tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Uuringus osales kokku 9733 inimest üle Eesti. Palgalõhe on arvutatud valemiga (meeste palk – naiste palk)/ meeste palk.
Hinda artiklit:
Vastuseid kokku: 12  |  Keskmine hinne: 3.17
Hinda:
Artiklite otsing