2023-08-23 14:48:55

Palgatõusu veab avalik sektor

22.11.2017

Palgatõusu veab avalik sektor

Eesti suurima tööportaali CV Keskus ja Palgainfo Agentuuri igasügisesest tööandjate uuringust selgus, et järgneva kuue kuu jooksul sooviks uusi töötajaid värvata suurem osa uuringus osalenud ettevõtetest. Uusi töökohti kavatseb luua iga teine tööandja. Lisaks plaanivad pooled tööandjad tõsta ka töötajate palgatasemeid.
Enim on uute töötajate värbamisele avatud elektri- ja gaasivarustuse ning energeetikasektori tööandjad – 91% energiasektori ettevõtetest plaanib järgneva kuue kuu jooksul värvata juurde lisatööjõudu.

Väga tugev nõudlus on aga ka IT-, turva-, tehnika- ja majutuse tegevusaladel, kus enam kui 80% antud valdkondade tööandjatest soovib palgata töötajaid.

Enam kui 70% tööandjatest plaanib uusi töötajaid värvata ka loodusvarade-, õigusala-, tööstuse ja toomise-, transpordi ja logistika-, kinnisvara- ning ehituse tegevusaladel.

Avalikus sektoris soovib järgmise kuue kuu jooksul uusi töötajaid värvata 68% tööandjatest.

87% tööandjatest leiab, et töötajate leidmine on muutunud keerukamaks

Arvestades, et tööealiste inimeste arv väheneb demograafiliste muutuste tõttu iga aastaga 3 000 – 5 000 inimese võrra, muutub vabade töökohtade täitmine tööandjatel keerukamaks. Tööturu-uuringus leidsid 87% tööandjatest, kes olid aasta jooksul kokku puutunud personaliotsingutega, et töötajate leidmine on juba muutunud raskemaks.

Peamise põhjusena, miks on töötajate otsingud raskendatud, tõid tööandjad välja töövõtjate kõrgeid palgaootusi. Nõudluse suurenemine on kasvatanud tööotsijate palgaootusi, mis sunnib ka tööandjaid palgatasemeid korrigeerima, kuid samas ei tohiks lasta tekkida illusioonil, et kõikide inimeste palk on kiirelt kasvamas. Tööturu-uuringust joonistus selgelt välja, et palgatõus puudutab enim spetsialiste – iga teine palgatõusu plaaniv tööandja kavatseb tõsta just spetsialistide palgatasemeid.

42% palgatõusu plaanivatest tööandjatest kavatseb tõsta ka oskustööliste (sh sõidukijuhid ja masinaoperaatorid), 37% tippspetsialistide ja juhtide (sh valdkonna ja projektijuhid), 36% lihttööliste, 33% klienditeenindajate, 30% kontoriametnike ja 27% ka esmatasandijuhtide (sh osakonnajuhid) palgatasemeid.

Mis valdkonna tööandjad plaanivad palgatõusu?

Valdkondade lõikes on palgatõusu planeerimas suurim arv avaliku sektori tööandjaid – koguni 79% avaliku sektori ettevõtjatest kavandab järgmise kuue kuu jooksul palgatõusu.

Enam kui 60% tööandjatest on valmistumas palgatõusuks ka loodusvarade-, halduse- ja abitegevuste-, õigusala-, hariduse-, infotehnoloogia- ning mehaanika ja tehnika tegevusaladel.

Lisaks kavatsevad järgmise kuue kuu jooksul tõsta töötajate põhipalka ka enam kui pooled põllumajanduse-, tervishoiu ja sotsiaaltöö-, majutuse ja toitlustuse-, tööstuse ja tootmise-, arhitektuuri- ning kultuuri ja kunstivaldkonna tööandjad.

Eesti suurima tööportaali CV Keskus ja Palgainfo Agentuuri igasügiseses tööandjate uuringus osales tänavu üle 800 tööandja. Vastajad olid nii erinevatest valdkondadest kui ka asukohtadest ja annavad tööd umbes 66 000 inimesele.