2023-08-23 14:48:55

Palgad avalikuks – poolt või vastu

16.06.2016

Palkade avalikustamise teemal on aastaid olnud tuline vaidlus. Kas palkade avaldamine mõjuks tööturule tervendavalt, kuna muudaks tööturu läbipaistvamaks ning vähendaks soolist palgalõhet ja aitaks kaasa palgatõusule? Teisalt võib palkade avaldamine tekitada liigset uudishimu ning külvata kadedust ja pettumust, mis muudaks õhkkonna nii mõneski ettevõttes äärmiselt pingeliseks. Vaata põhilisi poolt- ja vastuargumente palkade avalikustamisel.

POOLT
1. Tööturg muutub läbipaistvamaks. Rohkem infot kõigile turuosalistele on igal juhul parem kui praegune olukord, kus palgainfot valdab vaid tööandja.
2. Palkade avalikustamine korrastab palgaturgu. Töötajatel on lihtsam leida sobiv töö, tööandjal sobiv töötaja, see teeb tööturu efektiivsemaks.
3. Avalikud palgad vähendavad soolist palgalõhet, mis on Eestis väga suur: meeste ja naiste palgaerinevus on kuni 40%.
4. Palkade läbipaistmatus tekitab töötajates rahulolematust ja annab põhjust eeldada, et need pole õiglased.
5. Kui inimene teab, et ta saab õiglast palka, pole tal tarvis kulutada aega eri töökohtadele kandideerimisele. Ta on oma töökohal motiveeritum, tulemuslikum ja pühendunum.
6. Ettevõtja värbamiskulud vähenevad.
7. Palkade avalikustamine aitab kaasa palgatõusule, mis omakorda aitab pidurdada väljarännet.
8. Juhid peaksid oma otsuseid senisest palju argumenteeritumalt põhjendama.
9. Avalikud palgad võimaldaks töötajatel seada suuremaid isiklikke eesmärke.

VASTU
1. Palkade avalikustamine võib külvata kadedust ja pettumust oma palga suhtes. Parem, kui ei tea, et kellelgi läheb paremini kui minul.
2. Üksikute töötajate palkade teadasaamine rahuldab eelkõige uudishimu.
3. Privaatsus on demokraatlikus ja indiviide huve väärtustavas kapitalistlikus ühiskonnas elementaarne, sama suhtumine on väärtustatud Euroopas.
4. Palk pole inimese ainus sissetulek. Töötasu hulka võib kuuluda ka tulemustasu, preemiad, dividendid, intressid, ka mitterahaline tulu ja soodustused.
5. Tööülesanded võivad ametinimetusest hoolimata olla erinevad.
6. Erasektoris piirab palkade avalikustamist praegu töölepinguseadus.

Avalda oma arvamust allpool, kas pigem oled palkade avalikustamise poolt või vastu?

Allikas: Aripaev.ee 2013