2023-08-23 14:48:55

Kuidas muutusid palganumbrid teises kvartalis?

14.09.2020

Kuidas muutusid palganumbrid teises kvartalis?

Kui keskmine brutokuupalk kasvas Eestis esimeses kvartalis 4,8% võrreldes 2019. aasta sama ajaga, siis teises kvartalis palgakasv pidurdus, kasvades aasta võrdluses vaid 1%, näitavad Statistikaameti andmed. Teises kvartalis oli brutokuupalk Eestis 1433 eurot, mida on 14 eurot enam kui 2019. aastal samal ajal.
Kõige väiksem oli palgakasv esimesel poolaastal aprillikuus (+1,5%), maikuus keskmine brutokuupalk langes -1,3% ja juunikuus palgakasv taastus, kerkides 2019. aasta juunikuuga võrreldes 2,8%.

Reaalpalk, milles on võetud arvesse tarbijahindade muutust, kasvas 2020. aasta esimeses kvartalis 3,2% ja jätkas tõusu ka teises kvartalis, kerkides 2,2%.
CV olgu konkreetne ja ülevaatlik
Kõige enam kasvas keskmine brutokuupalk teises kvartalis energeetikas (+10,7%), ulatudes seega 2118 euroni. Keskmisest kiirem palgakasv oli ka finants- ja kindlustustegevuses, ulatudes 2499 euroni (aastane kasv +8,8%) ning info ja side valdkonnas, kus aastane kasv oli 7,3% ja keskmine brutokuupalk kerkis 2564 euroni.

Kõige suurem langus oli aga kaubanduses, millele järgnes majutuse ja toitlustuse valdkond. Kui hulgi- ja jaekaubanduses oli 2019. aasta teises kvartalis keskmine brutokuupalk 1311 eurot, siis 2020. samal ajal vähenes see 11,9% ja langes 1155 euroni. Majutuses ja toitlustuses vähenes keskmine brutokuupalk -9,4% ehk 903 eurolt 818 eurole.

Maakonniti esines nii brutokuupalga langust kui ka kasvu. Kõige enam kasvas brutokuupalk aastaga Hiiu ja Võru maakonnas (mõlemas 5,6%), kuid ka Saare maakonnas (+5,0%). Kõige enam langes brutokuupalk aga Lääne maakonnas (-9,6%) ja ka Harjumaal (v.a Tallinn) -8,4%. Tallinnas kasvas keskmine brutokuupalk teises kvartalis +4,4%, kerkides 1623 euroni ja Tartu maakonnas +0,8%, kerkides 1451 euroni.

Loe ka: Kui palju on palgaootused lähikuudel langenud?
Otsisõna:
töötasu
palgakasv
keskmine brutopalk
palgalangus