2023-08-23 14:48:55

Kolmandik tööandjatest plaanib palgatõusu

16.06.2016

Kolmandik tööandjatest paanib palgatõusu

Töövõtjate palgasoovide analüüs näitas, et palgaootus ületas tänavu I poolaastal enam kui 100 euroga Eesti keskmist brutopalka, mis avaldab endiselt survet tööandjatele palkade korrigeerimisel. 33% tööandjatest kavatsebki järgmise poole aastaga töösoovijate nõudlusele vastata palgatõusuga.
Võrreldes varasemate aastatega on aga palgatõusu plaan aasta-aastalt kergelt jahenenud. 2014. aasta sügisel läbi viidud uuringu tulemusel plaanis palgatõusu 36% tööandjatest ning 2013. aastal 38%. Möödunud aasta uuringuga võrreldes on samale tasemele jäänud vaid kõrgeima, enam kui 20%-lise palatõusu plaaniga tööandjate osakaal. 
55% tööandjatest ei plaani järgmisel poolaastal muutusi palgasüsteemis ning 1% tööandjatest seisab silmitsi kavatsusega palku langetada.
Kolmandik tööandjatest plaanib palgatõusu

Millest palgatõus tuleneb?
Lisaks tööotsijate palgasoovi kasvule avaldab Eesti tööandjatele survet ka naaberriikide ning konkureerivate tööpakkujate võimekus kvalifitseeritud tööjõud suurema palganumbriga endale meelitada. 26,3% tööandjatest näebki plaanitava palgatõusu taga konkurentide või töötajate poolset survet. Palgatõusu peamiseks teguriks peavad tööandjad aga endiselt esmalt ettevõtte enda tulemusi (28,8%) ning seejärel majanduse olukorda (18,4%) .

"Tööandjad on valmistumas oma konkurentsieelise tõstmiseks"

"Uuringu tulemused näitavad, et tööandjad on valmistumas oma konkurentsieelise tõstmiseks ning seda lisaks muutustele palgasüsteemides ka töökoha ning ettevõtte atraktiivsuse parandamisega. 30,3% tööandjatest plaanivad lähikuudel investeerida töökeskkonna parandamisse või personali arendamisse ning 18,5% tööandja turundusse - kunagi varem ei ole tööandjad taolises mahus plaaninud investeerida tööandja kaubamärki,“ kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.
CV Keskus viib tööandjate tööturu-uuringut läbi kord aastas, sügisel. Uuringus osalenud tööandjad on läbilõige Eesti ettevõtetest, nii ettevõtte suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ning piirkonniti. 54% vastanutest olid ettevõtte omanikud või tippjuhid, 26% personalijuhid või värbamisspetsialistid.