2023-08-23 14:48:55

Kas tööandjad tõstavad sel aastal palkasid?

11.06.2024

Palgatõus on üks kõige olulisem tegur, mis aitab ettevõtetel meelitada ja säilitada talente. Hiljutine 2024. aasta tööandjate küsitlus, mille tulemused on koondatud Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt, annab selge ülevaate sellest, miks paljud tööandjad jätkavad järjekindlalt palkade tõstmist, isegi majanduse ebakindlates tingimustes.

Ülevaates selgub, et 65% osa tööandjatest oli viimase kaheksa kuu (september 2023 – aprill 2024) jooksul töötajate põhipalku tõstnud. Põhipalkade muutused rakendusid peamiselt jaanuaris – 42% põhipalka tõstnud organisatsioonidest korrigeeris just sel kuul töötasusid. 25% vastajatest tõstsid palkasid aga alates aprillist.

Majandustulemused ja töömahtude muutused

Üks peamisi põhjuseid, miks tööandjad otsustavad palku tõsta, on organisatsiooni majandustulemused. Küsitluses osalenud tööandjatest märkis 59%, et nende otsuseid mõjutavad oluliselt organisatsiooni majandustulemused. Kui ettevõttel läheb hästi ja kasumid kasvavad, nähakse palgatõusu loomuliku sammuna, et jagada edukust ka töötajatega ja motiveerida neid hea tööga jätkama. Samuti tõid 35% vastajatest esile, et töömahtude ja töö intensiivsuse kasv sunnib palkasid tõstma, et hoida töötajate moraali ja vältida läbipõlemist.

Konkurentsivõime säilitamine

Küsitluses osalenud tööandjatest märkis 33%, et konkurentide palgatasemed ja nende muutused on olulised tegurid palgakujunduse otsuste tegemisel. Kui konkurendid tõstavad palku, on ettevõtetel surve sama teha, et vältida töötajate lahkumist kõrgema palgaga töökohtadele. Eriti kriitiline on see sektorites, kus kvalifitseeritud tööjõu puudus on suur. 

Tööjõukulude eelarve ja inflatsioon

34% vastajatest märkis, et tööjõukulude eelarve, mis on määratud emaettevõtte või omanike poolt, mõjutab palkade kujunemist. Lisaks on inflatsioon, mis tõstab elukallidust, suurendanud survet palkade tõstmiseks. Töötajad ootavad, et nende palkade kasv hoiaks sammu elukalliduse tõusuga, ja tööandjad, kes seda ei suuda pakkuda, riskivad töötajate kaotamisega konkurentidele, kes suudavad.

Järjepidev kohandamine

32% küsitluses osalenud tööandjatest kinnitas, et nad teevad regulaarseid palgakorrektsioone, sageli vastavalt tarbijahinnaindeksi muutustele või muudele majanduslikele näitajatele. See aitab tagada, et palgad püsivad konkurentsivõimelised ja töötajad tunnevad, et nende töö on väärtustatud.

Palgatõusu ei luba 17% vastajatest

Käesoleva aasta jooksul kavatseb töötajate põhipalkasid tõsta 26% tööandjatest, mida on vähem kui eelmise aasta kevadel, mil palgatõusu plaanis 36% vastajatest. Kui vaadata nii toimunud kui ka kavandatavaid palkade muutusi, siis ei ole põhipalkasid muutnud ega plaani seda ka teha 17% vastajatest. Eelmisel aastal oli selliseid tööandjaid vaid 10%. 

25% tööandjatest ei osanud kevadel veel öelda, kas põhipalkasid lähiajal muudetakse. Ligi pooled (48%) olid kindlad, et sel aastal töötajate põhipalkasid enam ei muudeta.

Põhipalkade kavandatud muutus

Palgainfo Agentuuri küsitlus korraldati koostöös CVKeskus.ee tööportaaliga 2024. aasta märtsis ja aprillis ning selles osales 367 organisatsiooni esindajat, kes kokku annavad tööd üle 50 000 töötajale. Vastajate seas olid ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid, mille palgamuutused mõjutavad turgu ka rohkem.

Aktiveeri CVKeskus.ee uudised ka Google News’is, kus jagame värskeid palgatrende ja hoiame Sind kursis tööturul toimuvaga!