2023-08-23 14:48:55

Enam kui kolmandik tööandjatest plaanib järgmisel poolaastal palgatõusu

16.06.2016

55% eestlastest on valmis tööle asuma välisriigis

CV Keskuse tööturu-uuringust selgus, et 35,9% tööandjatest plaanib järgmisel poolaastal palku tõsta. Enim võivad palgatõusu oodata õigusala-, turva-, toitlustuse- ning infotehnoloogia valdkonna töötajad, kus palku kavatseb lähitulevikus tõsta üle 45% tööandjatest.

Keskmisest optimistlikumalt prognoosivad palgatõusu ka haridus-, elektroonika-/telekommunikatsiooni-, tervishoiu-/sotsiaaltöö-, tööstus-/tootmise, finants-, müügi- ning mehaanika ja tehnika valdkonna tööandjad, kus palku kavatseb tõsta enam kui 38% vastanutest.

Palgatõus valdkonniti

30,3% tööandjatest kavatseb oma töötajate palku tõsta mitte enam kui 10%. Eelmisel aastal oli sama näitaja 30,5%. Enam kui 10%-list palgatõusu plaanib aga 5,6% vastanutest ning võrreldes eelmise aasta näitajaga (7,6%) on optimistlikum palgatõusuplaan vähenenud. Kasvanud on ka konkureerivate ettevõtete surve, mis peegeldab tööturul töötajate üleostmist.

Millest tuleneb palgatõus?

Ka käesoleva aasta kolmanda kvartali palgapakkumised näitasid kerget palgatõusu, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5%. Keskmine palgaootuste kasv oli väheke aeglasem, tõustes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 2,3%, 1141,20 euroni.