2023-08-23 14:48:55

73% tööandjatest plaanib töötajaid värvata

06.12.2021

Kui paljud tööandjad plaanivad lähikuudel tõsta töötajate palgatasemeid?

Rohkem kui pooled tööandjad plaanivad lähikuudel töötajate põhipalkasid tõsta, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee sügisese tööturu-uuringu esmastest tulemustest. Aasta tagasi kavandas palgatõusu vaid viiendik (20%), kaks aastat tagasi aga 43% tööandjate küsitlusele vastanutest.

Pooltes organisatsioonides, kus põhipalkade tõusu kavandatakse, puudutab palgakasv kõiki töötajaid ning jääb enamasti 5–10% piiresse. Sagedamini võivad palgatõusust osa saada spetsialistid ja oskustöölised.

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seedri sõnul elavnes tööturg juba kevadel piirangute leevenemisel: „Paljudes organisatsioonides 2020. aastal ära jäänud palgakasv realiseerub sel aastal ning seda tõukab tagant terav tööjõupuudus, tihe konkurents töötajate pärast ja kasvanud palgaootus.“

73% tööandjatest plaanib töötajaid värvata

Tööturg ei näita rahunemise märke ka järgmistel kuudel – 73% tööandjate küsitlusele vastajatest plaanib lähiajal värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele.

Konkurents töötajate tähelepanu püüdmisel rekordtasemel, sest vahepeal pausil olnud värbamisplaanid on taastunud. See loob töövõtjatele suurepärased võimalused hea töökoha leidmiseks. Nii on tõusnud ka tööpakkumiste arv – võrreldes 2019. aasta ning eelmise aastaga on pakkumiste arv kasvanud koguni 64%.

„Kuna töötute seas ei ole piisavalt vajalike oskustega inimesi, värvatakse töötajaid hõives olevate inimeste hulgast, kes soovivad tavaliselt töökoha vahetamise ebamugavuste kompensatsiooniks suuremat palka. Esmasest töötajate küsitluse tulemuste väljavõttest on näha, et vastajad soovivad töökoha vahetamisel keskmiselt üle 1800 euro kätte teenida,“ selgitas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) ja tööportaal CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega kogutakse hinnanguid palkade, lisatasude ja soodustuste muutumisele. Samuti uuritakse sel sügisel töötajate ootusi tööandjatele. Tööandjate küsitluse esmased tulemused põhinevad 343 tööandja tagasisidel. Küsitlusele vastajate seas on ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid. Kokku annavad küsitluses osalenud organisatsioonid tööd üle 40 000 töötajale kogu Eestis.
 
Kui paljud tööandjad plaanivad lähikuudel tõsta töötajate palgatasemeid?