2023-08-23 14:48:55

Mitme intervjueerijaga töövestlus

16.06.2016

Kuidas hakkama saada mitme intervjueerijaga vestlusel? Kõige parem viis on tajuda küsitlejaid ühekaupa, mitte kui ühtset tervikut. Nad on erinevad inimesed, kellel kõigil on eesmärk palgata ametikohale parim kandidaat. Samal ajal on neil igaühel eraldi eesmärk. Personalijuht tahab veenduda, et sobite hästi ettevõtte töötajate ning kliimaga. Ettevõtte juht tahab teada teie tegelikke oskusi ning kogemusi. Lisaks võib olla veel mõni ametimees, kes näeb Teid oma huvidest lähtuvalt.

Mitme küsitlejaga intervjuud on tavaliselt üsna ametlikud ning kõigilt kandidaatidelt küsitakse sarnaseid küsimusi. Seda tüüpi kasutatakse enim haridusasutustes, valitsusorganites või tippjuhtide palkamiseks, ent seda võivad kasutada ka muud ettevõtted.

Näidisolukord: naiskandidaat, kes soovis saada suure tervishoiuasutuse keskastme juhi kohta. Teda intervjueeris kümnest arstist, õest, juhist ning muust ametimehest koosnev komisjon. Õhustik oli kui ülekuulamisel, mitte nagu töövestlusel. Ent ta oli end hästi ette valmistanud ning tundis end kindlalt. Iga küsimuse ajal vaatas ta esmalt otsa just küsimuse esitajale, seejärel ka kõigile teistele. Eesmärk oli saavutada kontakt kordamööda kõigi intervjueerijatega. See andis talle tunde, et ta kontrollib olukorda ning intervjuu läks hästi. Tulemuseks oli tööpakkumine.

Mitme intervjueerijaga vestluse teine tüüp on selline, kus üks küsib küsimusi ning teine teeb märkmeid. Sageli on üks neist sõbralik ning heatahtlik, teine aga teravam ning karmim. Aga pidage meeles, et nende eesmärk on ühine - seetõttu kohelge neid võrdselt, eelistamata üht teisele.

Intervjuu tüübist sõltumata on parim valmisolek siiski eeltöö. See lisab Teile tublisti enesekindlust, hoolimata sellest, mitme inimese ette Teil tuleb astuda. Hea oleks, kui Teil õnnestuks saada iga küsitleja visiitkaart ja seda juba intervjuu alguses, et saaksite kõigi poole nimepidi pöörduda.