2023-08-23 14:48:55

5 olulist teemat, mille kohta tööintervjuul tööandjalt täpsemalt uurida

03.05.2023

Sinu postkasti potsatas hiljuti kutse tööintervjuule ja tunned end justkui lotovõitjana? Suurepärane, palju õnne! Võibolla jõudsid juba suure õhinaga üle vaadata ka enamlevinud töövestluse küsimused ja arvad, et oled nüüd valmis tööandjaga ühe laua taha istuma. Milleks tuleks aga veel enne tööintervjuud ette valmistuda?

Tuletame meelde, et töövestlus on ikkagi kahesuunaline tegevus – nii nagu tööandja püüab mõista, kas sobiksid antud ametikohale, nii peaksid ka Sina omalt poolt üritama saada selgust, kas kujutaksid end ette selles ettevõttes töötamas.

Kuna tööpakkumisele ei ole võimalik kõike kirja panna, siis ilmselt tahaksid teada rohkem pakutavast ametikohast, ettevõttest ja meeskonnast? Pea meeles, et (mõistlikus koguses) asjalike küsimuste küsimine on alati tervitatav, kuna näitab Sinu motivatsiooni ja tõsist huvi pakutava ametikoha vastu.

Siin on mõned teemad, mille kohta tasub tööandjalt täpsemalt uurida ja head küsimused, mis on Sulle abiks:

Küsimused ametikoha kohta

Selleks, et saada paremini aru, keda tööandja otsib, miks tekkis vajadus uue töötaja järele ning kas Sinu kogemused ja oskused on piisavad antud töökohal toimetulemiseks, tasub intervjuu ajal selle kohta lähemalt uurida.

> Kas tegemist on loodava ametikohaga?
> Mis põhjusel otsustas eelmine töötaja antud ametikohalt lahkuda?
> Kas saaksite kirjeldada täpsemalt, milline uue töötaja tööpäev välja nägema hakkaks?
> Kuidas toimuks väljaõpe? Kas on määratud mentor?
> Millised on Teie tööalased ootused uuele välja valitud töötajale? Mida peaks saavutama esimese kuuga / poole aastaga?
> Millised oskused ja kogemused peaksid Teie n-ö ideaalsel kandidaadil olemas olema?
> Kui palju antakse sõnaõigust ja kui kaasatud on uus töötaja enda töö eesmärkide seadmisel?

Küsimused arenguvõimaluste kohta

Arusaadavalt võid tunda soovi aasta või paari pärast võtta juurde vastutust ja liikuda edasi ehk ka kõrgemale ametikohale. Püüa saada aimu, kas see oleks võimalik ja millised on Sinu väljavaated.

> Kas ja kuidas toetatakse töötaja karjäärialast arengut?
> Kui palju toimub meeskonnasisest liikumist erinevatele ametikohtadele?
> Millised on antud ametikoha karjäärivõimalused?
> Kas ettevõte toetab töötajate õppimist ja enesetäiendamist?
> Kas ettevõte pakub koolitusi?

Küsimused ettevõtte kohta

Kuigi võid mõelda, et lähed ettevõttesse eelkõige töö pärast, on tegelikult väga oluline, kas firma valdkond, selle väärtused, eesmärgid ja juhtimisstiil kõnetavad Sind. Palju kehvem on avastada juba tööle saanuna, et antud ettevõte ei ole Sulle meeltmööda.

> Millised on ettevõtte eesmärgid lähimateks aastateks?
> Kuidas te kirjeldaks ettevõtte juhtimisstiili?
> Kas arenguvestlused toimuvad kord aastas või pigem antakse töötajatele jooksvalt tagasisidet tema töö kohta?
> Kas ettevõte pakub paindlike töö tegemise võimalusi või muid hüvesid?

Küsimused meeskonna ja ettevõtte kultuuri kohta

Kui tegemist ei ole üksinda tehtava tööga, siis puutud kindlasti kokku erinevate meeskonnaliikmetega. Kui lihtne või raske oleks Sul nendega koos tegutseda, seda püüa kindlasti intervjuu käigus aru saada.

> Milliseid sündmusi te koos tavaliselt tähistate?
> Kas ja kui tihti toimuvad ühisüritused väljaspool tööaega? Mida tegite koos viimati?
> Mis on teie meeskonna kõige lemmikum traditsioon?
> Kuidas tunnustatakse silmapaistvaid töötajaid?
> Milliseid iseloomuomadusi meeskonnas väärtustatakse?
> Kuidas veedavad töötajad tavaliselt oma lõunapausi?
> Kas meeskonnas väärtustatakse pigem koostegemist või üksinda tulemuste saavutamist?

Küsimused edasise konkursi käigu kohta

Et teaksid, kuidas enda tööotsingutega edasi minna, siis uuri, mis plaanid on tööandjal.

> Kuidas konkurss edasi läheb? Millal on plaanis teha lõplik otsus?
> Kas on veel mingit infot, mida sooviksite minu kohta teada saada?
> Kas soovite, et ma jagaks teiega soovitajate andmeid?

Kuna iga tööpakkumine ja ettevõte on erinev, siis mõtle varakult läbi küsimused, mis Sind huvitaks. Soovitame need kirja panna ja võtta endaga tööintervjuule kaasa. Nii ei lähe nad meelest ja saad kindlasti ka tööandjalt paar plusspunkti juurde, sest näitad üles tõsisemat huvi antud töökoha vastu.

Loe ka: 8 märki, et Sul läks tööintervjuul hästi