2023-08-23 14:48:55

Kas lapse koolimineku puhul saab 1. septembri vabaks?

24.08.2020

Kas lapse koolimineku puhul saab 1. septembri vabaks?

Lapse esimesse klassi minek on perekonna jaoks tähtis sündmus, mistõttu soovivad paljud töötajad saada 1. septembri töölt vabaks. Kas töötajal on aga õigus tööandjalt vaba päeva nõuda?

Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarepi sõnul ei ole lapse esimese koolipäeva ega 1. septembri puhul tegemist riiklikult kehtestatud vaba päevaga, seepärast ei kohusta ka töölepingu seadus tööandjat andma töötajale seda vabaks. Samas on siiski mitu võimalust vaba päeva saamiseks.
Saavuta tööandjaga kokkulepe
Nagu öeldakse – küsija suu pihta ei lööda. Seega tasub kõigepealt uurida tööandjalt otse, kas oleks võimalik ehk jõuda temaga vaba päeva saamise osas kokkuleppele. Kuna tead juba pikemat aega ette, et soovid kindlasti 1. septembril töölt eemal viibida, tasub võimalikult varakult see küsimus tõstatada.

Võib-olla on tööandja kohe lahkelt nõus andma Sulle terve päeva vabaks või palub Sul näiteks mõnel teisel päeval paar tunnikest kauem tööl olla. Kui jõuate kokkuleppele, tasub see kindlasti ka graafikusse märkida või kirja teel kinnitada, et hiljem ei tekiks arusaamatusi.

Kasuta puhkust
Igal töötajal on aastas ette nähtud teatud arv põhipuhkuse päevi, mida saad näiteks soovi korral juba aasta alguses ajastada lapse esimesele koolipäevale. Kui tööandja puhkuste ajakava ei koosta või puhkuste ajakava koostamise ajal (ajakava koostatakse 31. märtsiks) ei olnud Sa aga veel oma soovides kindel ja kõiki põhipuhkuse päevi ajakavasse ei märkinud, tuleb sellest tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt kiri, e-kiri, SMS) teada anda.

Lisaks on Sul võimalik vaba päeva saamiseks kasutada lapsepuhkust, millele on Sul õigus lapse 14-aastaseks saamiseni või mõnda muud liiki puhkust. Kui nimetatud puhkusi ei ole märgitud puhkuste ajakavasse, tuleb puhkusele jäämiseks tööandjale sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt kiri, e-kiri, SMS) teada anda ning puhkusele jäämisest 14 kalendripäeva ette teatada.

Uuri tööandjapoolseid hüvesid
Järjest enam tööandjaid pakuvad töötajatele erinevaid lisasoodustusi, seega tasub end nendega kurssi viia. Ehk on ettevõttes juba varasemast ajast kokku lepitud, et töötajale antakse lapse esimese koolipäeva puhul vaba päev või on näiteks võimalik kasutada aasta jooksul teatud arv tervisepäevi, mida saad 1. septembrile ajastada.