2023-08-23 14:48:55

Välismaa tippspetsialistide palkamine lihtsustub

16.06.2016

Ettevõtted, kes on kokku puutunud välismaalasest tippspetsialisti värbamisega, teavad selle protsessi keerukust. Lisaks ajakulule, on välismaalase elamisloa taotlemise protsess ka rahaliselt kulukas, keeruline ja vähepaindlik.
Alates 1. septembrist jõustub seadusmuudatus, mis lihtsustab välismaalastest kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ja teadlaste Eestisse asumist.

Kui seni on välismaalasest tippspetsialisti töölevõtmiseks kulunud keskmisel 3-6 kuud, siis seadusmuudatus võimaldab Eesti ettevõttel sobiva, kuid siin puuduva tippspetsialisti välismaalt tööle võtta mõne päeva jooksul. Poolte kokkuleppel saab välismaalane püsivalt Eestisse tööle jääda ja selleks elamisloa taotleda juba Eestis kohapeal.

Kõige olulisemaks muudatuseks võib pidada välismaa tippspetsialisti töölevõtmise lihtsustamist. Tippspetsialist võib asuda Eesti ettevõttes tööle, kui tal on lühiajaline viisa (praegu nõutakse pikaajalist viisat, mida saab taotleda ainult Eesti välisesindusest) ning tööandja on teavitanud Politsei- ja Piirivalveametit välismaalase töölevõtmisest. Kui need tingimused on täidetud, lubatakse välismaalasel juba lihtsustatud korras taotleda Eestis elamisluba töötamiseks. Muudatus võimaldab ka tippspetsialisti pereliikmetel (abikaasa, alaealised lapsed) taotleda elamisluba tippspetsialistiga samadel tingimustel.

Samas tuleb rõhutada, et eelnevalt kirjeldatud välismaa tippspetsialisti tööle võtmise kord kehtib ainult tingimusel, et Eesti ettevõte on usaldusväärne ning maksab välismaalasele vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka. Siiski muudetakse eelnõuga välismaalase palkamine mõnevõrra lihtsamaks ka nendele ettevõtetele, kellel ei ole võimalik maksta välismaalasele vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka. Näiteks ei pea ettevõte tulevikus läbi viima kolmenädalast konkurssi vajamineva töötaja leidmiseks Eestis, vaid saab kohe taotleda Töötukassalt luba välismaalase tööle võtmiseks.

Lisaks võimaldatakse välismaalasel töötada Eestis mitme ettevõtte heaks. Kui üks ettevõte juba tasub välismaalasele vähemalt 1,24kordset Eesti keskmist palka, siis teisel ettevõttel puudub nii suure tasu maksmise kohustus. Muudatusega lubatakse elamisluba töötamiseks taotleda Eestis ka nendel välismaalastel, kelle lühiajaline Eestis töötamine on registreeritud, kuid kellele ei maksta kahekordset keskmist palka.

Välismaa tippspetsialiste on võimalik leida ka CV Keskuse tööportaali abiga. Nimelt kuulume Network Gruppi, mis on ülemaailmne tööportaalide võrgustik ja mis võimaldab CV Keskuse klientidel leida töötajaid välisriikidest imelihtsalt. Tuleb vaid esitada soov oma kliendihaldurile ning tema teeb kõik Teie eest.

Network Grupi kohta leiate täiendavat informatsiooni siit:
http://www.the-network.com/