2023-08-23 14:48:55

Vähenenud töövõimega inimesed on leevendus tööjõupuudusele

16.06.2016

Vähenenud töövõimega inimesed on leevendus tööjõupuudusele

Vajadus töökäte järele on kasvamas ning kuna paljud tööandjatest ei ole täna välistööjõu kaasamisele avatud, pööratakse oma pilgud sihtrühmadele, kust kriisiajal tööjõudu veel niivõrd aktiivselt ei kaasatud. Koguni 2/3 tööandjatest tunnetavad täna tööjõupuudust ning väheneva tööjõuga riigis muutub sobiva töötaja leidmine aasta-aastalt keerukamaks.
Üheks tööjõumuret leevendavaks võimaluseks on kaasata tööturule enam erivajadusega töötajaid, mida juba täna paljud Eesti suurimad tööandjad ka teevad. Koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga lisasime CV Keskuse tööpakkumistele lisavälja – võimaluse märkida, kas töö on sobilik ka vähenenud töövõimega inimestele ning kasutada antud kriteeriumit ka tööpakkumiste otsinguil.

Lisavõimaluse eesmärgiks on muuta tööturgu avatumaks ning anda julgustust vähenenud töövõimega inimestele sisenemaks kandideerimisprotsessi. Tööandjad peavad tööturul märksa julgemalt välja näitama, keda nad tegelikult otsivad ning oma ala spetsialistil ei ole erivajadus kindlasti takistuseks. Nii nagu vajavad tööandjad tööjõudu, vajavad ka erivajadusega inimesed tööandjapoolset julgustust. Eestis elab üle 135 000 puudega inimese, kellest paljud on hakkajad tööellu sisenema. Juba täna näeme tööportaalis tööandjaid, kes väga edukalt tööjõupuudust vähenenud töövõimega inimeste palkamisega leevendavad ning ootame lähiaastatel taoliste tööandjate arvu märkimisväärset kasvu, “ kommenteerib CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Üheks tööandjaks, kes täna CV Keskuse tööportaalis avaldatud töökuulutustel on ära märkinud, et töö on sobilik ka vähenenud töövõimega inimestele, on Selver AS. „Meil on kogu aeg töötanud ka vähenenud töövõimega ning erivajadusega inimesi. Täpne ülevaade küll puudub, sest inimestel ei ole kohustust enda vähenenud töövõimest tööandjale teada anda. Paljud neist ei soovi, et neid kuidagi eriliselt koheldakse jne. Välja tuleb vähenenud töövõime siis, kui töötaja toob vastava tõendi ning saab lisapuhkust selle alusel. Mõned arvavad ekslikult, et neil vähendatakse töövõimetuspensioni, kui saadakse teada, et nad lisaks töötavad. Arvame, et meil on umbkaudu 80 vähenenud töövõimega töötaja,“ kommenteerib Selveri personalispetsialist Kristi Aasa.

Suuremaid ümberkorraldusi Selver vähenenud töövõimega inimeste kaasamisega seni ei ole pidanud tegema. „Oleme taotlenud Töötukassa abiga näiteks ühele kuulmispuudega töötajale vastava vibreeriva käekella, mis annab märku, kui pagarileti ahjus saiakesed valmis on. Erivajadustega töötajate puhul läheneme nende soovidele ja muredele individuaalselt ja püüame jõuda selgusele, kuidas saame vastastikku üksteisele kasulikud olla,“ lisab Aasa.

» Soovid märkida tööpakkumisele, et töö on sobilik ka vähenenud töövõimega inimestele ning suurendada seeläbi kandideerivate, oma valdkonna spetsialistide arvu?
1. Ava tööpakkumise sisestamisel lisaväljad,
2. Vali tööpakkumise seaded,
3. Lisavõimaluste rubriigis on võimalus märkida, et töö sobib ka vähenenud töövõimega inimesele.Heida pilk ka täna aktiivsetele tööpakkumistele, kus tööandja on märkinud, et töö sobib vähenenud töövõimega inimestele siit »