2023-08-23 14:48:55

Tööpakkumise pealkirja pikkus on määrava tähtsusega

27.04.2021

Tööpakkumise pealkirja pikkus on määrava tähtsusega

Tööpakkumise pealkirja alusel langetab tööotsija otsuse, kas ta avab selle või mitte. Värskest uuringust selgub, et lühikese ja selge pealkirjaga on võimalik tööpakkumise vaatamiste arvu pea kahekordistada.
2021. aastal avaldatud tööpakkumiste analüüsimisel selgus, et lühemaid, 1-3 sõnaga tööpakkumisi, avatakse keskeltläbi tervelt 58 – 89% rohkem kui pikemaid, kuni kuuest sõnast koosnevate pealkirjadega tööpakkumisi.

Näiteks kui kuuesõnaliste pealkirjadega tööpakkumised said keskeltläbi alla 800 vaatamise, siis kolmesõnalised juba üle 1200 ja ühesõnalised koguni üle 1500 vaatamise.

Tihtipeale soovitakse ametinimetuse ümber lisada palju teksti, kartes, et äkki sobiv kandidaat muidu ei avagi tööpakkumist. Lisatakse nii ettevõtte nime, pisut töökirjeldust, isegi erinevaid sümboleid, et tekitada rohkem „põnevust“. Oluline on aga hoida tööpakkumise pealkirja hoopis lühikese ja löövana, et suurendada tööpakkumise avamist ja seeläbi ka kandideerijate arvu.

Tööpakkumiste analüüsimisel selgus, et lühema pealkirjaga tööpakkumised said rohkem vaatamisi kõikides ametirühmades:

• Abitöötajad +249%
• Kontoritöötajad ja keskastmespetsialistid: +153%
• Teenindus- ja müügivaldkonna töötajad: +123%
• Juhid ja tippspetsialistid: +58%

Ainus ametirühm, kus vaatamiste arvud jaotusid ühtlasemalt, olid oskus- ja kutsetöötajatele suunatud tööpakkumised, kus lühem tööpakkumise pealkiri suurendas vaatamiste arvu +30%.

Kokkuvõtvalt tasub tööpakkumist kirjutades meeles pidada reeglit – lühike ja lööv pealkiri pea kahekordistab minu tööpakkumise avamist!

 
Tööpakkumise pealkirja pikkus on määrav
Värbamiseksperdid näevad mitmeid põhjuseid, miks ülemäära pikkade pealkirjadega tööpakkumised saavad vähem vaatamisi:

Harjumused. Tööotsija on harjunud tööpakkumisi sirvides märkama ametinimetusi, mitte pikka lauset või sõnumit ja seega automaatselt langeb valik kergesti loetava pealkirjaga tööpakkumise kasuks.

Konkurents. Tööotsingutel avatakse mitmeid tööpakkumisi järjest ja mida tihedam on konkurents valdkonnas (mida rohkem tööpakkumisi otsingu tulemusel ilmub), seda rohkem vaatamisi saavad need tööpakkumised, mis on lihtsa ja lööva pealkirjaga.

Pealkirja pikkus on piiratud. Tööpakkumist näidatakse erinevates seadmetes ja erinevates kanalites (lisaks tööportaalile ka uudiskirjades, e-postile tellitud teavituskirjades, meeldetuletustes jne), kus tähemärkide arv võib olla piiratud.

Valed märksõnad. Mida rohkem märksõnu pealkirja lisada, seda suuremaks kerkib ka oht, et mõni neist hoopiski peletab eemale sobiva tööotsija, kes tööpakkumist lugedes oleks muidu kandideerinud.

Seega kui Te ei saa pikast tööpakkumise pealkirjast üle ega ümber, siis soovitame seada esimesteks sõnadeks ametinimetus ja seejärel kõik muu.