2023-08-23 14:48:55

Kuidas koostada õpetaja tööpakkumist (+ NÄIDIS)

20.06.2018

Kuidas koostada õpetaja tööpakkumist? (+ NÄIDIS)

Kas koolis, kus töötad, otsitakse uusi õpetajaid? Sel juhul tasuks korraks mõelda, kas, mida ja kuidas tööpakkumisse kirja panna, et saaksite juba õige pea tervitada uut sobivat kolleegi.

Lisanipp kandideerijate arvu suurendamiseks:
Ära lae tööpakkumist üles pildifailina, kuna nii väheneb töökuulutuse vaatamiste arv 51%. Väiksem vaatamiste arv tuleneb sellest, kuidas töövõtja tööpakkumiseni jõuab. Peamiselt otsitakse tööpakkumist tööportaali esilehel oleva otsingumootori abil või luuakse endale otsiagent, mis saadab värskeid tööpakkumisi kasutaja e-postile. Pildifailil olevat teksti ja sinna kirjutatud märksõnu ei suuda otsingumootorid ega otsiagent lugeda ning seepärast väheneb märkimisväärselt tööpakkumiste vaatamiste arv.

Veelgi enam, kasvamas on nutiseadmetega tööpakkumiste sirvimine ja tasub mõelda sellele, et pildifailil olev tekst on nutitelefonis lugemiseks liiga väike. Tekstiformaadis koostatud tööpakkumine muudab aga nutitelefonis automaatselt kuju ja muutub kenasti loetavaks. Seepärast soovitame kujundamise asemel pöörata suuremat rõhku sisu- ja tekstiloomele ning õigetele märksõnadele!

„Töö kirjeldus”

• Millise koormusega peaks õpetaja tööle asuma?
Õpetaja otsingutel on väga oluline tuua juba tööpakkumisel selgelt välja teie õppeasutuse vajadused – kas otsite täiskoormusega või hoopis osalise tööajaga õpetajat. Mis sobib ühele suurepäraselt, ei pruugi sobida teisele. Sageli otsivad õpetajad töökohta, kus igapäevaselt õpetamas käia. Samas aga leidub ka neid, kes just tahaksidki teha vaid osalise koormusega tööd.

• Milliseid lisategevusi te otsitavalt õpetajalt eeldate?
Tööpakkumisest võiks lugeda välja, kas õpetaja, keda otsite, peaks tegelema ka näiteks pikapäevarühmaga või ootate kedagi, kes hakkaks ka klassijuhatajaks?

“Nõudmised kandidaadile”

• Millised keeleoskused on töö tegemiseks vajalikud?
Kas tegemist on eesti- või venekeelse kooliga? Või hoopis rahvusvahelise kooliga, kus igapäevakeeleks inglise keel? Kindlasti peaks tööpakkumine andma vastuse, mis keeles toimub konkreetse aine õpetamine.

• Millised on vajalikud oskused?
Pange tööpakkumisse kirja, kas otsite kedagi, kes oleks uute digilahendustega sina peal või kedagi, kes oleks äärmiselt loominguline ja mõtleks „kastist välja“?

“Ettevõte pakub”

• Milline on pakutav palganumber?
Selleks, et tööle kandideerija teaks, millise palgaga peaks ta arvestama, oleks hea see õpetaja tööpakkumisel välja tuua. Lisaks võiks kirjutada ka lisahüvedest, mida teie õppeasutus pakub. Ehk on nendeks spordikompensatsioon, ühisüritused, koolituskulude hüvitamine või miski muu?

• Millised on tehnilised võimalused?
Kui ootate enda meeskonda algatusvõimelist ja nooruslikku, uute lahenduste väljamõtlejat ja elluviijat, võiksite kindlasti mainida ka kooli poolt pakutavaid võimalusi. Ehk on teatud vanuseastmes võimalik kasutada tahvelarvuteid, virtuaalprille või midagi muud põnevat?

Miks on oluline ettevõttest/ õppeasutusest kirjutada?

Iga tööotsija jaoks on oluline keskkond, kuhu ta tööle asub. Õpetajad ei ole selles kindlasti mingid erandid, eriti arvestades asjaolu, et õpetajate staaži saab sageli lugeda kahekohaliste numbritega ja tegemist ei ole üldiselt väga sageli tööd vahetavate töötajatega. Seega soovitamegi kirjutada, miks on just teie õppeasutus see koht, kuhu üks tubli õpetaja (või ka mitu) võiks tööle kandideerida.

Õpetaja tööpakkumise näidis:

Ametinimetus:
Inglise keele õpetaja

Töö kirjeldus:
- inglise keele tundide läbiviimine põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele,
- kaasaegsete õppevahendite ja -meetodite kasutamine,
- õpilaste motiveerimine keeleõppega pidevalt tegeleda.

Nõudmised kandidaadile:
- kvalifikatsioon inglise keele õpetajana töötamiseks,
- väga hea inglise ja eesti keele oskus,
- ingliskeelses riigis elamise või töötamise kogemus (soovituslik),
- inglise keelt kõnelevate riikide kultuuride tundmine (soovituslik),
- sõbralikkus, põhjalikkus, koostööoskus, suurepärane suhtlemisoskus,
- soov ja tahe õpetada inglise keelt (meie kooli) noortele.

Ettevõte pakub:
- täiskohaga tööd Tallinnas, Kristiine linnaosas,
- toetavat ja inspireerivat töökeskkonda ja professionaalseid kolleege,
- võimalust rääkida kaasa tunniplaani koostamises,
- soovi korral võimalust hakata klassijuhatajaks,
- häid töötingimusi ja vajadustele vastavaid töövahendeid.

Ettevõttest:
Tulevikutegijate kool on 2006. aastal tegevust alustanud erakool, kus igal sügisel alustab õppetööd kaks klassitäit õpilasi. Meie eesmärk on hoida klassid maksimaalselt 20 õpilase suurused (ideaalis 15–17), et jõuaksime pöörata igale õpilasele piisavalt tähelepanu. Panustame igal võimalusel meie töötajate arengusse ja anname endast parima, et töövahendid oleksid igati kaasaegsed ja arendavad. Peaaegu kõik töötajad on meiega olnud juba kooli asutamisest peale ja loodame, et suudame hoida stabiilset ja toetavat õhkkonda ka edaspidi. Soovime, et kõigil oleks siin hea olla – nii meie tublidel õpetajatel kui ka õpilastel.