2023-08-23 14:48:55

Kantar Emori uuring: CVKeskus.ee on töötajate peamine tööotsingukanal

16.09.2022

Kantar Emori uuringust selgus, et cvkeskus.ee on peamine tööotsingukanal Eestis, kust leiab infot tööpakkumiste kohta tervelt kaks kolmandikku töötajatest. Tudengitest märkis oma peamiseks tööotsingukanaliks CVKeskus.ee tööportaali tervelt 73% noortest.

Küsitluses uuriti töövõtjate eelistusi tööotsingutel ehk selgitati välja peamised kanalid, kust leitakse infot tööpakkumiste kohta. Kantar Emori palgatöötajate seas korraldatud küsitlusele vastas 2310 palgatöötajat, mis tähendab tulemuste täpsust töötajate seas tervelt ±2%.
 

Eelistatuimaks tööotsingu kanaliks valiti cvkeskus.ee tööportaal, kust leiab infot tööpakkumiste kohta kaks kolmandikku (67%) töötajatest.

Kantar Emori uuringust selgusid töötajate eelistatuimad tööotsingukanalid


Teise eelistusena tõid töövõtjad välja oma tuttavad, sõbrad ning sugulased, kellelt uurib infot töövõimaluste kohta 48% töötajatest, ning 43% vastajatest saab infot tööpakkumiste kohta ka CV Online tööportaalist, näitavad Kantar Emori andmed.

Pisut vähem kui neljandik vastajatest (24%) tõi välja, et leiab infot ka ettevõtete sotsiaalmeedia kanalitest (Facebook, Instagram), 17% ajalehtedest ja ajakirjadest, 15% ettevõtete kodulehtedelt, 13% LinkedInist, 8% uurib otse värbamisspetsialistidelt ning 3% töötajatest saab infot tööpakkumiste kohta MeetFrankist ja teistest sarnastest rakendustest.
 

Töötajate eelistatuimad tööotsingu kanalid ehk mis kanalitest saadakse infot tööpakkumiste kohta:

1. CVKeskus.ee (67%)
2. Tuttavad, sõbrad ja sugulased (48%)
3. CV Online (43%)
4. Ettevõtete sotsiaalmeedia kanalid Facebookis ja Instagramis (24%)
5. Töökuulutused ajalehtedes (17%)
6. Ettevõtete kodulehed (15%)
7. LinkedIn (13%)
8. Ettevõtete värbamisspetsialistid (8%)
9. MeetFrank, Jobbatical jt sarnased rakendused (3%)
 


Noored otsivad infot tööpakkumiste kohta enamasti cvkeskus.ee tööportaalist

Pea kolmveerand noortest (73%) leiab infot töövõimaluste kohta cvkeskus.ee tööportaalist, näitab Kantar Emori poolt tudengite seas läbi viidud küsitlus, tehes cvkeskus.ee tööportaalist noorte peamise tööotsingukanali.

Palgatöötajate küsitlusega võrreldes eelistavad noored tööotsingutel kasutada rohkem veebikanaleid.

Kantar Emori uuringust selgusid töötajate eelistatuimad tööotsingukanalid

Teise kanalina tõid tööturule sisenevad noored välja tuttavad, sõbrad ning sugulased, kellelt uurib infot tööpakkumiste kohta 52% noortest. Pisut vähem kui pooled noortest (48%) saavad infot tööpakkumiste kohta ka CV Online tööportaalist ja ettevõtete sotsiaalmeediakanalitest Facebookis ning Instagramis.

38% noortest leiab infot töövõimaluste kohta ka ettevõtete kodulehtedelt, 37% LinkedInist, 15% uurib otse värbamisspetsialistidelt, 10% MeetFrankist ja teistest sarnastest rakendustest ning vaid 4% ajakirjadest ja ajalehtedest ehk noored eelistavad tööotsingutel rohkem veebikanaleid.

Noorte eelistusi kaardistavas uuringus osales 819 õpilast, mis tähendab tulemuste täpsust ±3%. Noorte eelistuste väljaselgitamiseks korraldati küsitlus Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Maaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, EBSi ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori õpilase seas. Noorte uuringus olid esindatud rakenduslike kõrgkoolide ja ülikoolide tehnilistel, loodusteaduse ning majanduse ja juhtimise erialadel õppivad ja tööturule sisenevad noored, hõlmates nii diplomi-, bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengeid.
 

Oled personaliotsingutel?

Eesti juhtiva värbamistehnoloogia ettevõtte cvkeskus.ee värbamisspetsialistidel on ligipääs enim külastatud tööportaalile ja suurimale CV-de andmebaasile, mis tagab personaliotsingule parima nähtavuse Eestis.

Tutvu värbamisteenuste valikuga või avalda kiirelt tööpakkumine.