2023-08-23 14:48:55

Ametijuhend – kellele ja miks?

13.10.2022

Seadus näeb ette, et töötaja tööülesanded peavad olema kirjalikult välja toodud tema töölepingus. See on kindlasti ka üks põhjustest, miks on soovitatav teha töölepingu lisana ametijuhend, kuigi kohustuslik selline dokument otseselt ei ole. Uurisime Advokaadibüroo LEXTAL eksperdilt Kristi Sillalt, millist väärtust hästi kirjutatud ametijuhend annab.
 

Kas ametijuhend on kohustuslik?

Ametijuhend ei ole kohustuslik, kuid võib olla suureks abiks töötajale ameti omandamisel ning see võib teha ka värbamise lihtsamaks, kui seal on kirjas, milliseid omadusi ja teadmisi uuelt töötajalt oodatakse.

Ametijuhend on suureks abiks ka ametikoha eesmärkide püstitamisel ning hilisemate vaidluste lahendamisel. LEXTAL-i asjatundja sõnul on ametijuhend tihti täpsem, kui töölepingus toodud üldsõnaline tööülesannete kirjeldus. “Seega on selle abil lihtsam näiteks tõendada, kas töötaja on olnud tööülesannete täitmisel piisavalt hoolas ja ametijuhendit täitnud või jätnud mingid asjad sootuks tegemata,” täpsustab spetsialist. Ametijuhendist on palju kasu ka katseaja tulemuste hindamisel.
 

Kas töötajalt võib nõuda ka muude tööülesannete täitmist, mis ei ole ametijuhendis kirjas?

LEXTAL-i eksperdi sõnul võib tööandja töötajalt nõuda ka muude tööülesannete täitmist ning seda juhul, kui need on seotud tema tööülesannetega või vajalikud näiteks tööandjale kahju tekkimise vältimiseks. “Sellegipoolest ei saa tööandja nõuda töötajalt teisel ametikohal töötamist, kui see, mis on kokku lepitud ametijuhendis,” lisab ta.
 

Kui täpselt peavad ametijuhendis ülesanded kirjas olema?

On oluline, et tööülesannete kirjeldus oleks üheselt mõistetav ning selgesti arusaadav. Seda nii töötaja kui tööandja seisukohalt.
 

Ametijuhendi näidis (.pdf fail) lae alla siit.


LEXTAL