2023-08-23 14:48:55

6 nõuannet, kuidas uut töötajat kollektiivi vastu võtta

09.12.2016

6 nõuannet, kuidas uut töötajat kollektiivi vastu võtta

Tööandjana on loomulik soovida, et uus töötaja võimalikult sujuvalt ja heade emotsioonide saatel ettevõttesse sisse elaks. Ikka selleks, et oleks motivatsiooni, pealehakkamist ja tahtmist uute tööülesannetega pihta hakata! Sisseelamise hõlbustamiseks tasub järgida lihtsaid, ent sageli kergesti ununevaid nõuandeid, muutmaks uue meeskonnaliikme esimene tööpäev positiivseks ja meeldejäävaks.  
1. Uue töötaja isiklik tervitamine
Pole midagi hullemat, kui kohe esimese tööpäeva esimestest minutitest toimida vastupidiselt töövestlusel räägitud minu-uks-on-alati-lahti suhtumisele ja saata uut töötajat tervitama hoopis keegi kolmas. Töötaja, kellel on omad tegemised ja tõenäoliselt ka kiire-kiire-kiire (eriti kui tegu on esmaspäeva hommikupoolikuga, oh õudust!) ning kes ei pruugi täpselt teadagi, kas ja mida peaks uuele kolleegile seletama hakkama. On hämmastav, kui palju võib sõbralik ja isiklik tervitus otseselt ülemuselt mõjutada uue töötaja värskeid emotsioone ja tekkivat esmamuljet, mis saadavad teda veel pikka aega.

2. Kaastöötajate teavitamine
Sageli ollakse uue töötaja saabudes nii õnnelikud, et asutakse kohe tööülesannete ja kõige vajamineva seletamise juurde, unustades ülejäänud kolleegid, kes pole olnud värbamisprotsessiga kuigipalju seotud ega pruugi täpselt teadagi, millega uus töökaaslane tegelema hakkab. Infovahetus on loomulikult tõhusam väikestes ettevõtetes, ent kui töökaaslased ei jaga sama ruumi või isegi kontorit, on korrektsel kommunikeerimisel väga oluline roll. Ja seda kohe esimesest päevast alates.

3. Kolleegidele uue töötaja tutvustamine
Teavitav e-kiri on vajalik. Samuti on oluline ka personaalne tutvustamine. Võta aega, et käia uue töötajaga kõikide meeskondade juures (kui võimalik), tutvustamaks neile uut töökaaslast. Eesmärgiks pole kindlasti see, et uus töötaja kohe kõiki nimepidi meelde jätaks, vaid see, et kolleegid saaksid luua omavahel esimese personaalse kontakti.

4. Sisseelamisplaani elluviimine
Lahendus pea-ees-tundmatusse-vette võib toimida teatud olukordades suurepäraselt, kuid uue töötaja tulekul soovitame siiski koostada plaan, mille tulemuseks on teadlikkus ettevõtte taustast, kultuurist, tavadest, täpsematest tööülesannetest ja ootustest. Jah, see kõik ei pea toimuma ilmtingimata esimese päeva jooksul (kuigi tööülesanded ja ootused võiks ikka algusest peale paika panna), kuid esimeste nädalatega oleks viisakas teha töötajal uues keskkonnas orienteerumine võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.

5. Esimeste eesmärkide seadmine
Võid soovida, et töötaja elaks ametiülesannetesse ja ettevõttes toimuvasse rahulikult sisse, kuid see ei pea välistama esimeste eesmärkide seadmist. Sel viisil tunneb uustulija end kohe meeskonnaliikmena ja loodetavasti saab täpsemalt aru, mida temalt eeldatakse. Ole loov. See ei pea tingimata tähendama numbrilist ja rahasse ümberarvestatavat tulemust. Miks mitte seada eesmärgiks tähelepanekute tegemine, kas ja kuidas võiks kontorit ümber tõsta või kujundada? Värske pilk paneb tähele asju, mida aastaid samas kohas töötanu ammu enam ei märka. Või soovitad töötajal tutvuda hoopis konkurentidega, paludes tuua välja head ja vead, mida nemad Sinu arvates teevad. Näiteks sotsiaalmeedias või ajakirjandusega suhtlemisel?

6. Tagasiside küsimine
Leia aega, et esimese päeva lõpus uurida, kuidas uuel töötajal on läinud. Millised on tema esimesed emotsioonid, tähelepanekud, mõtted seoses uue töökohaga? Sa ju ei taha, et ta läheks koju, peas vasardamas üksnes mõte, et kuhu ta nüüd küll sattunud on, ega?

Mida Sina teed uue töötaja sisselamise hõlbustamiseks?