2023-08-23 14:48:55

5 põhjust, miks tulla Intellektika haridus- ja karjäärimessile eksponendina

21.01.2019

5 põhjust, miks tulla Intellektika haridus- ja karjäärimessile eksponendina

8. veebruaril toimub Tartus haridus- ja karjäärimess "Intellektika". Intellektika korraldajad annavad viis head põhjust, miks tasub tulla messile noortega suhtlema.
1. Tööturu prognoosi alusel on tuleviku töötaja üheks oluliseks oskuseks suhtlemisoskus. Haridus- ja karjäärimessil Intellektika saab suhelda otse tööotsijatega. See toob vestluse teistsugusesse olukorda kui levinud tööintervjuud. Vahetu kontakt annab ka koolidele ja teistele organisatsioonidele võimaluse põhjalikumaks info vahetamiseks.
2. Ettevõte saab messil tutvustada enda tegemisi ja jõuda ka nende inimesteni, kes varem pole organisatsiooniga kokku puutunud. Messil on hea võimalus silma paista ettevõtte nime ja mainega ning jagada ettevõtte väärtusi.
3. Messil osalemine on kogu meeskonda ühendav sündmus. Eksponendina messil osalemisel on oluline, et kogu meeskonnal oleks ühine arusaam uute töötajate värbamisest.
4. Messilt saab palju uusi ideid. Samuti võib suhtlus teiste eksponentidega viia põnevate koostööprojektideni. Seega tuleb olla avatud ja julge.
5. Erinevate uuringute koostamisel ei jõuta tihti õige sihtgrupini. Messil on hea võimalus küsida noortelt, millised on noorte ootused tööandjatele, koolidele ja õppekavadele.