2023-08-23 14:48:55

Tööajal on sotsiaalmeedia kasutamine rangelt keelatud!

26.04.2017

Tööajal on sotsiaalmeedia kasutamine rangelt keelatud!

Nutiajastu võidukäik tõi tööturule ühe ootamatu tööd segava tegevuse – paarkümmend aastat tagasi ei olnud ei tänavapildis ega kontorilaua taga kuulda Facebooki sõnumiteavitusi. Eriti nooremate, hiljuti tööturule sisenenud generatsioonide seas, on sotsiaalmeedias aja veetmine elu loomulik osa. Facebook, Twitter, Instagram ja teised kanalid tõmbavad tähelepanu muudelt tegevustelt üha rohkem eemale ja haaravad päevast aina suurema hulga ajast endale.
Sotsiaalmeedia kasutamist on tööajal väga keeruline 100%-liselt keelata, kuna üritades muuta noortele omapärast käitumismustrit, võib jääda tööandja tööturul kaotusseisu ja kiirelt omandada tööks ebasobiva ettevõtte maine. Loomulikult sõltub sotsiaalmeedia kasutamine ametikohast ega ole mõeldav näiteks samal ajal kassas kaupu läbi piiksutades, hambaauke parandades või juukseid lõigates, küll aga on seda võimalik lubada näiteks kontoritöö puhul.
Jagame kolme peamist põhjust, miks kaaluda sotsiaalmeedia rangelt keelamise kaotamist.
1. Töötajad on ettevõtte parimad saadikud
Nii suurtel korporatsioonidel kui ka väikeettevõtetel on kasulik luua ja hallata sotsiaalmeedia kontosid, et jagada klientidega oma lugu ja olla potentsiaalsetele tulevikutöötajatele atraktiivseks tööandjaks. Kajastades näiteks sportlikke või kultuurseid ühisüritusi ja meeleolukaid ettevõtte suve- ja talvepäevi, näevad ettevõtte koostööpartnerid, kliendid ja tulevased töötajad, millise vahva ettevõttega on tegu. Lubades kasutada oma töötajatel ka töö juures mõistlikkuse piirides neile meelepäraseid sotsiaalmeedia kanaleid, annab tööandja signaali, et sotsiaalmeedia kasutamine on igati teretulnud ja teatud olukordades lausa soositud!
Nõuanne! Lisaks turundusosakonna tegemistele tasub kaasata ka teiste osakondade töötajaid, mille jaoks oleks mõistlik luua ettevõttel ametlik hashtag, mille abil koonduvad ühised ettevõtmised ja head emotsioonid kompaktselt kokku.
2. Sotsiaalmeediat läheb üha enam vaja ka töö tegemiseks
Olgu tegu kiirelt ja mugavalt toimiva info vahetamise või oskuste parandamiseks vajalike seminaride kohta teabe otsimisega, aga miks mitte ka näiteks konkurentide tegevuse jälgimise või heade praktikate otsimisega välismaalt, on sotsiaalmeedia kiireks infoliikumiseks ja -otsimiseks üks parimaid väljundeid. Sageli võib just sealt leida töötulemuste parendamiseks vajalikku infot, nõuandeid ja viiteid parimatele praktikatele.
3. Nii töö mõiste kui ka aeg on muutumas vabamaks
Ettevõtte töötajad ei ole robotid, kes suudavad tundide kaupa vaid tööasjadele keskenduda. Sotsiaalmeedia kasutamine annab võimaluse mõneks hetkeks töömõtted peast pühkida või kiirelt vajaminevatele sõnumitele vastata ning seejärel uue hooga töölainele asuda. Nii nagu ka artikli alguses mainisime, sõltub sotsiaalmeedia kasutamine suuresti küll ametikohast, kuid töövõtjate käitumismustreid jälgides, võib ametlikult sotsiaalmeedia keelamine mõjuda personaliotsingutele saatuslikult.