2023-08-23 14:48:55

Distsipliin või motivatsioon?

16.06.2016
Töötajate motivatsiooni suurendamiseks peaks neilt aeg-ajalt küsima, mida nad vajaksid selleks, et töötada efektiivsemalt. Küsimus ei peaks kõlama nagu "Mida sul on vaja, et olla õnnelik?", vaid pigem "Millistest tööriistadest, ressurssidest, suhtlusvahendeist, tasudest ja töönormidest tunnete puudust? Kuidas saaksin mina, tööandja, aidata Teil olla efektiivne, optimistlik, innukas ja hea meeskonnaliige?"

Tööandja võib küsida seda ise või kellegi teise kaudu. Isetegemise eeliseks on see, et te ei pea kaasama kedagi teist ega riskima sellega, et kogu must pesu tiritakse päevavalgele. Asja halvem külg on see, et sel teel ei saa te kunagi teada kogu tõde.

Kui küsitluse teeb mõni usaldatav kolleeg või väliskonsultant ja koostab teile ülevaate, on tulemus töötajate jaoks soodsam, kuna õhkkond on vabam. Kirja tuleks panna ainult vajalik teave ja jätta välja kõik kõrvaline. Sedasi on töötajatel parem võimalus anda teile tõeliselt kasulikku teavet.

Kuulake oma kaastöötajaid. Kui töötajad on motiveeritud, siis pole neid tarvis korrale kutsuda. Kahjuks on sõjaväeline mõtlemine tööandjates üsna juurdunud, ent rõhuasetus rangele distsipliinile ja selle kiivale jälgimisele võib olla töötajate motivatsioonile hävitav.

Töötajate motivatsiooni toidab huvi nende käekäigu vastu, nende ärakuulamine ja nende vääriline hindamine. Kõrge motivatsiooniga töötaja pingutab end vabatahtlikult maksimaalselt, et saavutada parimaid tulemusi.

Teie töötajad on terviklikud inimesed oma murede ja rõõmudega, mitte ainult väärtuslikud ajud või paremad käed. Nad tulevad iga päev tööle koos kõigi oma lootuste, unistuste, annete ja nõrkustega. Juhil, kes on tolerantne, näeb iga töötaja tugevaid külgi ja leiab tee nende kõigi mõistmiseni, on harva probleeme distsipliini või motivatsiooniga. Võib öelda, et need kaks poolt on omavahel seotud järgmiselt: kui peate oma töötajaid üha sagedamini korrale kutsuma, on aeg vaadata üle oma motiveerimisoskused ja neid rakendada.

Töötajatele on üllatav, et soovite kuulda nende käest nii häid kui halbu uudiseid. Veelgi rohkem üllatuvad nad siis, kui mõistavad, et Te tõepoolest ka nende ettepanekute suhtes midagi ette kavatsete võtta. See üllatus muutub peagi pühendumuse tõusuks, suurenenud koostöötahteks ja vabamaks ning ausamaks omavaheliseks suhtluseks. Nii et kuulake oma töötajaid ning olge valmis ka ise õppima ja muutuma. See on esimene samm distsipliini parandamise juurde.

Refereeritud Internetist