2023-08-23 14:48:55

ULATA KÄSI MTÜ

http://www.ulata.ee

Tööpakkuja tutvustus

Meie sooviks ja eesmärgiks on au sisse seada hea lapsehoidja roll Eestis.
Kõik meie lapsehoidjad on läbinud spetsiaalse väljaõppe vastavalt kehtivale lapsehoidja kutsestandardile, mis tagab omakorda klientidele kindluse töö kvaliteedi suhtes. Meie lapsehoidjad on motiveeritud hästi tööd tegema, neile on garanteeritud aus töötasu ja makstud igakuised maksud.

Töötame koostöös riigi- omavalitsuste ja teiste ühingutega ning lisaks oma põhitegevustele osaleme järgmistes tegevustes:
1. Abipakkujate ja abivajajate kaardistamine ja informatsiooni edastamine.
2. Erinevates toetusprojektides osalemine ja projektide elluviimine.
3. Sotsiaalteenust pakkuvatel ametikohtadel töötavate inimeste täiendõpe ja koolitus.
4. Ühiskondlik teavitustöö.

MTÜ Ulata Käsi on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige.

ULATA KÄSI MTÜ tööpakkumised