2023-08-23 14:48:55

Tapa Gümnaasium

http://tapagymnaasium.kovtp.ee/

Tööpakkuja tutvustus

Tapa Gümnaasium on jätkusuutlik ja arenev kool, kus on loodud õppimist toetav keskkond, mis tagab kõigile õpilastele kvaliteetse hariduse, toetab õppijate individuaalset arengut, kujundab elus toimetulekuks vajalikke oskusi ja väärtushinnanguid. Meie koolis on olulisel kohal õppija - nii õpilane kui töötaja, kes on huvitatud enese arendamisest. Meil on kaasaegne IKT-vahendite baas, ilus renoveeritud koolimaja ning head sportimisvõimalused. Meie kooli väärtusteks on avatus, väärikus, koostöö ja lennukus.

Tapa Gümnaasium tööpakkumised