2023-08-23 14:48:55
Tallinna Suur-Pae Lasteaed

Tallinna Suur-Pae Lasteaed tööpakkumised

Tööpakkuja tutvustus
54
Töötajate arv
5 306
Vaatamised
Tallinna Suur-Pae Lasteaed on koolieelsetele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav 12-rühmaline munitsipaalõppeasutus Tallinna Lasnamäe linnaosas. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles. Eesti keele kui teise keele süvendatud õpetamine toimub kõikides aiarühmades (keelekümblusprogramm ja HTM pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“). Tallinna Suur-Pae Lasteaed on Roheline kool, hoolitseme looduse eest ja rakendame keskkonnasäästlikku mõtteviisi süsteemselt ja terviklikult.