2023-08-23 14:48:55
TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM

TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM tööpakkumised

Tööpakkuja tutvustus
113
Töötajate arv
3 377
Vaatamised
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium on hea mainega kool, kuhu lapsevanemad soovivad oma lapsi õppima panna. Koolis väärtustatakse õppimist ning sellele on suunatud kogu personali tähelepanu.

Koolis arvestatakse iga noore vajadusi ja huve ning tagatakse igale õpilasele innovaatilises õpikeskkonnas laialdased võimalused igakülgseks arenguks. Kooli eripäraks võib pidada aktiivset infotehnoloogia ja MÕK kasutamist õppeprotsessis.