2023-08-23 14:48:55
PAGED EESTI OÜ

PAGED EESTI OÜ tööpakkumised

Tööpakkuja tutvustus
83
Töötajate arv
46 485
Vaatamised
Paged Eesti OÜ (endise nimega Valmos OÜ) on kogemustega spoonitootja, mis tegutseb antud valdkonnas aastast 2004.
Suurem osa meie ettevõttes töötavast 100 inimest on Pärnu linna ja selle lähivaldade elanikud. Ca 93% meie toodangust läheb Kesk- ja Ida-Euroopasse.
Paged Eesti OÜ omanik on 100%-liselt Poola ettevõte Paged Pisz Spolka z.o.o.