2023-08-23 14:48:55

MAARDU GÜMNAASIUM

Kõigi ühtsus, igaühe unikaalsus

MAARDU GÜMNAASIUM tööpakkumised

Tööpakkuja tutvustus
128
Töötajate arv
5 321
Vaatamised
Maardu Gümnaasium on munitsipaalkool, mis asub Maardu linnas (Tallinna kesklinnast 20 km kaugusel). Gümnaasiumis õpivad mitmest rahvusest õpilased (koolis õpib 1014 õpilast). Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure. Koolis väärtustatakse õpilaste individuaalsust. Koolis on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid, keelekümblusklassid, hilise keelekümbluse klassid. Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus. Koolis töötavad mitmed aine- ja huviringid ning pööratakse suurt tähelepanu keskkonnaalasele tegevusele, tervislikele eluviisidele ja toitumisele. Kooli igapäevatöös pööratakse tähelepanu tegevustele kooli väärtuste arendamisel ning õppeainete lõimingule. Koolis on 130 töötajat.