2023-08-23 14:48:55

Kliimaministeerium

http://www.envir.ee

Tööpakkuja tutvustus

Keskkonnaministeeriumi valdkonda kuuluvad riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, sh looduskaitse, kalavarude, jäätmete, välisõhu kaitse, metsanduse ja keskkonnahariduse reguleerimine ning vastavate arengukavade, strateegiate ja õigusaktide eelnõude koostamine.
Teisisõnu on Keskkonnaministeeriumi ülesanne korraldada ja koordineerida keskkonnapoliitikat.

Kliimaministeerium tööpakkumised