2023-08-23 14:48:55

KESKKOND & PARTNERID OÜ

http://www.mahutid.ee

Tööpakkuja tutvustus

Keskkond & Partnerid OÜ on 2004. aastal loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks oli reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. 2005. aastal lisandus torustike ja reoveepuhastite projekteerimine. Tänaseks moodustavadki keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlusega seonduv meie ettevõtte olulisima tegevusvaldkonna

KESKKOND & PARTNERID OÜ tööpakkumised