2023-08-23 14:48:55
Kehtna Kutsehariduskeskus

Kehtna Kutsehariduskeskus tööpakkumised

Tööpakkuja tutvustus
71
Töötajate arv
25 047
Vaatamised
Kehtna Kutsehariduskeskus on riiklik kutseõppeasutus Raplamaal, kus lisaks kutseõppele saab jätkata haridusteed ka üldharidusõppes, ehk põhikooli kolmandas astmes (7, 8, 9 klass) ja gümnaasiumiastmes (10, 11, 12 klass).
Meie koolis saab ametialast haridust omandad põhikooli ja keskkooli baasil; neljas valdkonnas:
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ehitus
tehnika
toitlustus

Täiendkoolituskursused täiskasvanutele toimuvad kõigis meil õpetatavates valdkondades.