2023-08-23 14:48:55

Tööturu küsitluse tulemused (2009.a)

16.06.2016

Aprillis 2009 viisime läbi tööturu küsitluse, milles kogusime vastuseid ligi 7000 tööportaali külastajalt. Vastustest joonistusid välja väga selged trendid tööturu hetkeolukorra kohta.

1. Millises valdkonnas töötajate arv kasvab, jääb samaks, kahaneb?
2. Millises valdkonnas palk kasvab, jääb samaks, kahaneb?
3. Millises Eesti piirkonnas töötajate arv kasvab, jääb samaks, kahaneb?
4. Millises Eesti piirkonnas palk kasvab, jääb samaks, kahaneb?
5. Millise suurusega ettevõtted muudavad töötajate arvu ja palku ning kuidas?
6. Kes pelgavad kõige enam töökoha kaotust?
7. Kes plaanivad/ei plaani alustada uue töökoha otsinguid?1. Millises valdkonnas töötajate arv kasvab, jääb samaks, kahaneb?
Esitame TOP5 valdkonda ja täisülevaate leiate koondtabelist.

Töötajate arv valdkondades Töötajate arv kasvab (% vastustest)
Infotehnoloogia / E-kaubandus            19,05
Info / Meedia                                             14,29
Õigusala / Korrakaitse / Turva               12,34
Turundus / Reklaam / PR                        9,57
Müük                                                            9,06

Töötajate arv jääb samaks (% vastustest)
Loodusteadused / Põllumajandus      80,00
Haridus / Teadus                                     76,49
Tervishoid / Farmaatsia                          73,41
Riigi- ja avalik haldus                              68,57
Kultuur / Kunst / Rekreatsioon              68,09

Töötajate arv kahaneb (% vastustest)
Elektroonika / Telekommunikatsioon    55,41
Energeetika / Loodusvarad                      54,55
Tööstus / Tootmine                                    47,77
Kaubandus / Majandus                             47,01
Transport / Logistika                                  46,22

Üles

 

2. Millises valdkonnas palk kasvab, jääb samaks, kahaneb?Esitame TOP5 valdkonda ja täisülevaate leiate koondtabelist.

 

Töötajate arv valdkondades Palk kasvab (% vastustest)
Haridus / Teadus                                     11,14
Infotehnoloogia / E-kaubandus               7,14
Juhtimine                                                     6,94
Kultuur / Kunst / Rekreatsioon                 6,38
Mehaanika / Tehnika                                  6,35

Palk jääb samaks (% vastustest)
Infotehnoloogia / E-kaubandus              65,87
Turundus / Reklaam / PR                        61,70
Haridus / Teadus                                      59,65
Tervishoid / Farmaatsia                           59,52
Finants                                                        57,29

Palk kahaneb (% vastustest)
Ehitus / Kinnisvara                                    70,53
Transport / Logistika                                 62,24
Tööstus / Tootmine                                   60,89
Mehaanika / Tehnika                                 60,32
Kaubandus / Majandus                            58,37

Üles

3. Millises Eesti piirkonnas töötajate arv kasvab, jääb samaks, kahaneb?
Esitame TOP5 valdkonda ja täisülevaate leiate koondtabelist.

Töötajate arv valdkondades Töötajate arv kasvab (% vastustest)
Narva                                                        12,90
Tallinn                                                        7,65
Viljandimaa                                               7,58
Tartumaa                                                   6,88
Haapsalu                                                   6,67

Töötajate arv jääb samaks (% vastustest)
Läänemaa                                               81,82
Põlvamaa                                                 66,29
Jõgevamaa                                              63,89
Raplamaa                                                62,26
Ida-Virumaa                                             58,82

Töötajate arv kahaneb (% vastustest)
Narva                                                        51,61
Haapsalu                                                 46,67
Pärnumaa                                                44,81
Pärnu                                                        43,17
Tartu                                                          42,11

Üles

4. Millises Eesti piirkonnas palk kasvab, jääb samaks, kahaneb?
Esitame TOP5 piirkonda ja täisülevaate leiate koondtabelist.

Piirkonnad Palk kasvab (% vastustest)
Põlvamaa                                                 6,74
Jõgevamaa                                              6,48
Narva                                                         6,45
Ida-Virumaa                                             6,42
Hiiumaa                                                    5,88

Palk jääb samaks (% vastustest)
Läänemaa                                              63,64
Hiiumaa                                                  50,00
Harjumaa                                               48,02
Ida-Virumaa                                           47,06
Jõgevamaa                                            46,30

Palk kahaneb (% vastustest)
Järvamaa                                                64,19
Pärnu                                                       60,43
Raplamaa                                               60,38
Võrumaa                                                 59,85
Haapsalu                                                57,78

Üles

5. Millise suurusega ettevõtted muudavad töötajate arvu ja palku ning kuidas?

Töötajate arv ettevõttes         kasvab       jääb samaks    kahaneb
alla 10 töötaja                               7%                  63%                29%
11 - 100 töötajat                           6%                  53%                40%
üle 100 töötaja                             6%                  46%                47%

Palk ettevõttes                        kasvab       jääb samaks    kahaneb
alla 10 töötaja                               3%                  44%                53%
11 - 100 töötajat                           4%                  44%                52%
üle 100 töötaja                             3%                  45%                52%

Üles

6. Kes pelgavad kõige enam töökoha kaotust?

Töötajad vanuses            alla 20     21-30     31-40     41-50     üle 50
kardavad                               52%         54%       60%        62%       58%
ei karda                                 48%         46%       40%        38%       42%

Töötajad tasemel (% vastanutest)
lihttööline                                                         68%
teenindaja                                                        64%
spetsialist                                                        56%
muu                                                                   55%
juht                                                                     43%

Töötajad valdkondades (% vastustest)
Energeetika / Loodusvarad                         68%
Ehitus / Kinnisvara                                        67%
Elektroonika / Telekommunikatsioon        66%
Müük                                                                 64%
Tööstus / Tootmine                                       64%

Üles

7. Kes plaanivad/ei plaani alustada uue töökoha otsinguid?

Töökoha otsing Plaanivad alustada uue töökohta otsinguid (% vastustest)
Ehitus / Kinnisvara                                        44,30
Turundus / Reklaam / PR                            39,36
Mehaanika / Tehnika                                    38,62
Klienditeenindus                                           37,96
Transport / Logistika                                     36,75

Ei plaani alustada uue töökohta otsinguid (% vastustest)
Koolitus / Personal                                        58,86
Elektroonika / Telekommunikatsioon        55,56
Juhtimine                                                         52,38
Turism / Hotellindus                                      51,24
Kultuur / Kunst / Rekreatsioon                    49,15

Üles