2023-08-23 14:48:55

Tööjõuvajadus kasvas I kvartalis pea kõikides valdkondades

16.06.2016

Tööjõuvajadus kasvas I kvartalis pea kõikides valdkondades

I kvartalis leidus CV Keskuse tööportaalis 13,7% enam töökuulutusi kui möödunud aasta samal perioodil. Tööpakkumiste arvu kasv tulenes peamiselt suurenenud tööjõuvajadusest ning vajadus töökäte järele suurenes esimeses kvartalis enim meedia ning loomemajanduses (+57%), toitlustuse (+52%) ning turunduse ja reklaami valdkonnas (+41%).
Kandideerimiste arv suurenes aga enim klienditeeninduses (+33%), mehaanika ning tehnika valdkonnas (+14,8%) ning avaliku sektori töökuulutustele (+14,6%). Keskmine kandideerimiste arv kasvas ka infotehnoloogia sektoris esimeses kvartalis (+11,8%), kuid sellest valdkonna kiirele arengule ei piisa ning endiselt näeme IT-sektoris tugevat töökäte puudust. „Arvestades, et IT-sektor vajab tuhandeid spetsialiste aastas, peame tunnistama, et Eesti tööturg ei suuda kuidagi nõudlusele järele jõuda. IT erialad on küll noorte seas atraktiivsed, kuid kogemusteta noor vanemarendaja positsiooni üldjuhul siiski ei haara ning sobivate töökäte leidmine on antud valdkonnas väga keeruline ,“ kommenteeris CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.
Esimese kvartali raskeimad personaliotsingud jäid toitlustuse, meedia ning loomemajanduse, loodusteaduste ning põllumajanduse ja energeetika valdkondadesse, kus sobivate kandidaatide valik jäi oodatust kesisemaks. Ka assisteerimise ning administreerimise kategoorias langes keskmine kandidaatide arv tänu tööpakkumiste arvu hüppele, kuid ei raskendanud oluliselt personaliotsinguid, kuna antud valdkonnas sobivaid töökäsi täna veel leidub.