2023-08-23 14:48:55

Startupi buum on täies hoos: 71,2% eestlastest lööks kaasa idufirmas

29.06.2016

Idufirmad

Ligi kolmveerand eestimaalastest läheks tööle idufirmasse, ka kehva palgaga, näitas värske CV Keskuse küsitlus.
Seoses hiljutise küsitlusega, mis näitas, et tervelt 52% Eesti noortest sooviks saada miljonäriks, otsustasime CV Keskusega uurida, missugune peaks olema töö, mis neid rikkaks teeb. Seepärast esitasime töövõtjatele ühe lihtsa küsimuse: Kas oleksid valmis töötama startupis, kus palk oleks väike, kuid teenimisvõimalus suur, kui äri peaks õnnestuma?
Idufirma
Tervelt 71,2 protsenti 2807-st küsimusele vastanust leidsid, et lööks hea meelega idufirmas kaasa, ka madala palga eest. „Sedavõrd suur osakaal näitab, et startupi buum on täies hoos ning paljud noored ei soovigi enam „tavalist“ tööd teha,“ leidis Henry Auväärt. „Tööturul on märgata, et mitmed ametid on noorte arvates ületanud oma „parim enne tähtaja“ ning noori töövõtjaid on üha raskem meelitada nii tööstus- ja tootmissektorisse, kuid samas ka näiteks toitlustusse kokkadeks. Kiirelt leviv idufirmakultuur on kasvatanud lõhe tegeliku tööjõuvajaduse ning noorte ootuste vahel, mis muudab üha raskemaks töötajate leidmise paljudele varem levinud ametitele.“
Idufirma

„Seepärast seisavad paljud tööandjad, sh tööstusettevõtted väga suure probleemi ees – protsesside automatiseerimiseks vajalikud investeeringud on liialt kulukad, kuid uued põlvkonnad seda tööd enam vanaviisi tegema valmis ei ole… Kes siis töö ära teeb?“ küsis Henry Auväärt, kelle sõnul on meil leviv idufirmasid ülistav suhtumine veidi eksitav.

„Olen nõus investor Raivo Heinaga, kes ütles, et kahjuks arvavad tänapäeva noored liigagi tihti, et sõrmenipsust ja üleöö see edukus tulebki – istu lihtsalt 48 tunniks garaaži ning oledki äpiga miljonäriks saanud! Kahjuks on taoline illusioon loonud olukorra, kus ühelt poolt on tööandjatel pidev tööjõuvajadus, kuid samaaegselt on tööturul suur hulk töötuid noori, kes otsivad tööd, mida kellelgi neile pakkuda ei ole.“

Töö idufirmas haaraksid julgemalt aga mehed – 77% meestest kaaluksid tööd startupis, naistest aga 66,1%. 
Küsitlusele vastas 2807 töövõtjat üle Eesti erinevatest vanusegruppidest ja ametialadelt.

Kas Sina sooviksid haarata pigem stabiilse töö tööstusettevõttes või prooviksid õnne hea äriideega idufirmas?