2023-08-23 14:48:55

Pea igal teisel eestlasel tuleb suvel ära teha ka puhkava kolleegi töö

18.06.2018

Kui suurt palgatõusu tööandjad lähiajal plaanivad?

Värskest uuringust selgus, et 44% eestimaalastest peavad sel suvel puhkuste perioodil ära tegema ka puhkavate kolleegide töö. Peamiselt tuleb töötajatel asendada ühte kuni kahte kolleegi, kuid leidub ka neid, kes peavad üle võtma enam kui viie kolleegi töö.
Suveperioodi alguses uuris CVKeskus.ee töötajate töökoormuse kohta ja küsis, mitme kolleegi töökohustusi tuleb töötajatel suvel täita. Peaaegu pooled vastanutest (44%) tunnistasid, et tegelevad puhkuste perioodil ka kolleegide tööülesannetega. Kohustusest teha ära ka puhkava kolleegi töö on töötajatel sisuliselt võimatu keelduda, seepärast tuleb suveperioodil arvestada kasvava töökoormuse ja stressitasemega. Töökoormuse kasv oleneb aga sellest, kui keeruline on kolleegi kohustusi üle võtta – mida rohkem on ettevõttes nii-öelda asendamatuid inimesi, seda keerukamaks muutub olukord ka puhkuste perioodil või asendamatu töötaja ootamatul lahkumisel.

"Enim kasvab puhkuste tõttu töökoormus mehaanika ja tehnika, assisteerimise ning müügisektoris – mainitud valdkondades tuleb suveperioodil kolleege asendada vähemalt pooltel töötajatel. Kõige rohkem kolleege ühe töötaja kohta tuleb asendada aga mehaanika ja tehnika sektori töötajatel, kus 12% vastanutest leidsid, et peavad täitma rohkem kui viie kolleegi töökohustusi," ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Kõige vähem peavad kolleege asendama klienditeeninduse ja toitlustussektori töötajad – antud valdkondadesse värvatakse suvekuudeks ajutist lisatööjõudu, mis arvatavasti piirab ka olemasolevate töötajate töökoormuse kasvu.

Mitut kolleegi Sinul sel suvel asendada tuleb?
Pean asendama vähemalt ühte kolleegi – 44%
- sh asendan suvel kindlasti ühte kolleegi – 22%
- sh asendan kindlasti kahte kolleegi – 11%
- sh asendan kindlasti kolme kolleegi – 5%
- sh asendan kolme kuni viit kolleegi – 2%
- sh asendan rohkem kui viit kolleegi – 3%

Pean asendama vähemalt ühte kolleegi
Mehaanika / Tehnika – 54%
Assisteerimine / Administreerimine – 52%
Müük – 52%
Finants – 49%
Tervishoid / Sotsiaaltöö – 48%
Juhtimine – 45%
Tööstus / Tootmine – 45%
Ehitus / Kinnisvara – 43%
Riigi- ja avalik haldus – 43%
Infotehnoloogia – 42%
Transport / Logistika – 42%
Klienditeenindus – 40%
Toitlustus – 32%

Küsitlusele andis panuse 1175 töötajat üle Eesti.