2023-08-23 14:48:55

Noored on valmis haarama esimest töökogemust ka miinimumpalga eest

06.02.2017

CVKeskus.ee korraldas detsembrikuus Eesti suurimal noorte infomessil „Teeviit 2016“ uuringu, millest selgus, et noorte netopalga ootus esimesele töökohale püsib 600–1000 euro vahemikus, kuid tervelt kaks kolmandikku noortest on valmis pärast õpinguid haarama töökogemust ka miinimumpalga eest.

Noorte palgasoovides ei peegeldu palgaootuste kasvutrendi ja tööturule sisenemiseks valmistuvate noorte ootused on püsinud viimastel aastatel samal tasemel – pea pooled ootavad pärast õpinguid täiskohaga tööle asudes alla 800-eurost netopalka ja neljandik 800–1000-eurost netopalka, mis on Eesti keskmisest palgaootusest märkimisväärselt madalam.

Lisaks tuleb arvestada, et reaalne palk on tavaliselt palgaootusega võrreldes umbes kolmandiku väiksem. Seega sisenevad paljud kõrgharitud noored tööturule umbes 600–700-eurose netopalgaga.

Lisaks toob uuring toob välja, et paljud kõrgkooli minevad noored ei ootagi, et diplom annaks neile konkurentsieelise ja valmistuvad pärast õpinguid haarama töökogemust ka miinimumpalga eest.

Seega tuleb kõrgkooli ja õpitava eriala valikusse suhtuda väga kriitiliselt, et sellest ei saaks lapsepõlve pikendus, vaid esimene samm karjääriteel. Õpingutele kuluvad aastad peaksid olema pigem investeering teadmistesse ja oskustesse, mida on hiljem võimalik ka tööturul rakendada.

Esimese täistöökoha valikul on aga noortele kõige olulisemaks pakutava töö iseloom ja sisu, millele järgnevad meeskond ja ülemus ning võimalus teha karjääri. Kõrgelt hindavad noored ka nii konkurentsivõimelist töötasu kui ka paindliku tööaja võimalust.
 

Kas oleksid valmis oma esimest töökogemust saama ka miinimumpalga eest?  
Ei 4,3%
Pigem ei 24,8%
Pigem jah 41,5%
Jah 29,4%

 

Esimese täiskohaga töö leidmisel peavad noored kõige olulisemaks töö iseloomu ja sisu  
Töö iseloom ja sisu 58,1%
Töökaaslased ja ülemus 27,8%
Võimalus teha karjääri 27,1%
Konkurentsivõimeline töötasu 21,3%
Paindlik tööaeg 19,5%
Tööandja maine 8%CVKeskus.ee küsitluses osales Eesti suurimal noorte infomessil „Teeviit 2016“ (www.teeviit.ee) üle 800 noore vanuses 14–25 eluaastat. Pooled küsitletuist olid pärit Harjumaalt, kümnendik Ida- ja kümnendik Lääne-Virumaalt. Noorte palgasoovid nende elukohast sõltuvalt märkimisväärselt ei muutunud.

Loe ka: Mida õppida, et tulevikus oleks tööd?

Otsisõna:
kõrgharidus
palgasoov
noorte palgasoovid
noorte palgasoov
noorte palgaootus
haridus
miinimumpalk
noorte töötus
Töö noortele